rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Rejestrator MS6D

Kompletne rozwiązanie monitoringu temperatury, wilgotności i innych wielkości.

Rejestratory są przeznaczone do pomiaru, rejestracji, porównywania i dalszego przetwarzania wejściowych sygnałów elektrycznych, które są stosunko wolnozmienne (> 1s). W połączeniu z odpowiednimi czujnikami i przetwornikami nadają się do monitoringu wielkości fizycznych.


Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością wzorców w oparciu o wymagania normy EN ISO / IEC 17025. Arkusz kalibracji zawsze dotyczy zainstalowanych modułów.
Jeśli jest określona żądana konfiguracja wejść, certyfikat kalibracji określa dokładność wejść stosownie do wymaganej konfiguracji - po jednym zakresie dla każdego z 16 wejść.

 • kod
  MS6D
 • Gwarancja
  3 lata

Dane techniczne

Wielkość mierzona

Temperatura
Wilgotność względna
Wielkości wyliczane (punkt rosy…)
Prąd
Napięcie
Sygnały dwustanowe
Częstotliwość
Rezystancja
Rejestracja zdarzeń

GENERAL TECHNICAL DATA

Operating temperature 0 to +50 °C
Channels 1 to 16 inputs - software configurable
Memory 2MB (up to 480 000 values)
Memory type internal SRAM, backed-up by Lithium battery
Recording interval adjustable individually for all input channels from 1 second to 24 hours
Recording interval noncyclic - data logging stops after filling the memory
cyclic - after filling memory oldest data is overwritten by new
Real time clock year, leap year, month, day, hour, minute, second, backed-up by Lithium battery
Resolution of the AD converter (analog channels) 16 bits, conversion duration approximately 60ms/channel
Communication speed 9600, 19200, 57600, 115200 Bd, 230400* Bd (* pro USB, Ethernet)
Communication protocol www, XML, SNMP, SOAP, ModbusTCP
Alarm protocols email, SNMP trap, Syslog
Power 24 Vdc
Protection class IP20
Dimensions (including connectors) 215 x 225 x 44 mm
Weight approx. 800 g
Warranty 3 years

Własności

Urządzenie umożliwia:

 • pomiar i przetwarzanie 1 do 16 sygnałów wejściowych
 • autonomiczną rejestrację czasową mierzonych wielkości
 • sygnalizację stanów alarmowych
 • wykonywanie innych działań opartych na stanach alarmowych (sygnalizacja akustyczna, wizualna, sterowanie przekaźnikami wyjściowymi, wysyłanie powiadomień SMS, sterowanie dialerem telefonicznym, wysyłanie powiadomieńza pomocą kilku protokołów przez interfejs ethernet, itd.)
 • monitoring online mierzonych wielkości i stanów
 • niezależne ustawianie histerezy, opóźnienia (oddzielnie dla każdego kanału)
 • ustawianie do czterech warunków alarmowych (oddzielnie dla każego kanału)

Zastosowania:

Aplikace - Automatizace budov a HVAC

Zarządzanie budynkami - nasze przyrządy mierzące temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, i stężenie CO2 są integralną częścią tych wiodących rozwiązań przemysłowych.

Aplikace - Serverovny a datová centra

Centra danych, serwerownie - monitoring temperatury i wilgotności, w centrach danych, szafach RACK, włączając zalanie, otwarcie/zaknięcie drzwi (okien), detekcję ruchu, dym. Monitornig SNMP, zdalne powiadamianie o alarmach przez -email i syslog.

Aplikacja - służba zdrowia, farmacja, laboratoria

Rejestracja temperatury, stęzenia dwutlenku węgla (CO2) i innych krytycznych paramerów w kontekście przepisów GLP lub GMP.

Aplikace - Průmysl

Przemysł i produkcja - monitoring temperatury i wilgotności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, lotniczym, itd.

Aplikace - Sklady

Przemysł spożywczy - monitoring krytycznych procesów zgodnie ze standardem HACCP z możliwością powiadamiania o nieprzewidzianych zdarzeniach mogących doprowadzić do degradacji towarów.

Aplikace - Věda a výzkum

Rejestracja i śledzenie procesów, rejestracja róznych parametrów.

Wspólne opcje komunikacyjne:

Systemy monitoringu MS mogą być skonfigurowane dla niemal dowolnego zastosowania pomiarowego. Czujniki mogą być podłączone kablowo w topologii gwiazdy lub magistrali. Możliwa jest też ich kombinacja. System monitoringu MS odznacza się szeroką gamą interfejsów komunikacyjnych takich jak RS232, RS485, USB, ethernet, modem GSM lub GPRS. Dzięki routerom Wi-Fi można podłączyć bezprzewodowo kilka systemów MS do sieci.

Parametry i zakresy pomiarowe uniwersalnych wejść modelu MS6D

System monitoringu MS6xx jest wyposażony w 16 swobodnie konfigurowalnych uniwersalnych wejść . Każde z nich może być skonfigurowane na sygnał wejściowy z poniższej tabeli. System jest więc niezwykle elastyczny łatwy w użyciu. Wejście RS485 musi być zamówione oddzielnie w razie potrzeby wykorzystywania protokołu Modbus lub Advantech do pomiarów.

Mierzone wielkości Zakres Dokładność Uwagi
prąd DC 4 do 20 mA ±0.1% FS (±0.02mA) możliwe jest podłącanie przetwornikó apsywnych (zasilanych z systemu monitoringu) lub aktywnych z własnym zasilaniem. Rezystancja wejściowa około 110 Ohm.
napięcie DC -10V do +10V ±0.1% FS (±10 mV) rezystancja wejsciowa ok 10MOhm
-1V do +1V ±0.1% FS (±1 mV)
-100mV do +100mV ±0.1% FS (±100 uV)
-18mV do +18mV ±0,1% FS (±18 uV)
rezystancja dwuprzewodowy pomiar rezystancji 0 do 300 Ohm ±0.1% FS (±0.3 Ohm) prąd pomiarowy ok. 0.8 mA, impulsy 50ms
0 do 3000 Ohm ±0.1% FS (±3 Ohms) prąd pomiarowy ok. 0.5 mA, impulsy 50ms
0 to 10000 Ohm ±0.1% FS (±10 Ohm) prąd pomiarowy ok. 0.1 mA, impulsy 50ms
sondy temperatury Pt i Ni Ni1000 -50°C do +250°C ±0.2°C (-50°C do 100°C) Ni1000/6180 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
±0.2% MH (100°C do 250°C) prąd pomiarowy ok. 0.5 mA, impulsy 50ms
Pt100 -200°C do +600°C ±0.2°C (-200°C do +100°C) Pt100/3850 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
±0.2% MH (+100°C to +600°C) prąd pomiarowy ok. 0.8 mA, impulsy 50ms
Pt1000 -200°C do +600°C ±0.2°C (-200°C do+100°C) Pt1000/3850 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
±0.2% MH (+100°C až +600°C) prąd pomiarowy ok. 0.5 mA, impulsy 50ms
termopary K (NiCr-Ni) -200°C do 1300°C ±0.3% MV + 1.5°C*

zlinearyzowany z kompensacją zimnych końców, rejestrator musi pracować w zalecanej pozycji roboczej
T (Cu-CuNi) -200°C do 400°C
J (Fe-Co) -200°C do 750°C
S (Pt10%Rh-Pt) 0 do 1700°C
N (NiCrSi-NiSiMg) -200°C do 1300°C
B (Pt30%Rh-Pt) 100°C do 1800°C ±0.3% MV+1.0°C (300°C
do 1800°C)
zlinearyzowany bez kompensacji zimnych końców
termistory NTC z charakterystyką opisaną wzorem do rezystancji max 11 kΩ stosownie do użytego zakresu rezystancji
(patrz pomiar rezystancji)
ta sama charakterystyka dla wszystkich podłączonych termistorów
ustawienia domyślne: R25=2252Ω, R80=282.7Ω
sygnały binarne styki bezpotencjałowe sygnał binarny poziom dla stanu "L" (IN-COM) < 0.8 V
poziom dla stanu "H" (IN-COM) > 2 V
otwarty kolektor rezystancja rozwartych styków dla stanu "L" (IN-COM) < 1 kΩ
sygnał logiczny napięciowy rezystancja zwartych styków dla stanu "H" (IN-COM) > 10 kΩ
minimalny czas trwania: 200ms
RS485 wejście szeregowe RS485 na żądanie do odczytu z urządzeń obsługujących protokół ModBus RTU lub Advantech
pdołączony do zacisków obok wejścia kanału 15 i 16
można obsłużyć do 16 urzadzeń
izolacja galwaniczna

Główne własności:

● konfigurowane programowo lub modułowe wejścia dla czujników temperatury Pt i Ni, termopar, termistorów, napięcia, prądu, zdarzeń dwustanowych, częstotliwości, impulsów, rezystancji, czujników z interfejsem szeregowym RS485
● pamięć o pojemnosci 500 000 rekordów z automatycznym odczytem przez komputer
● sygnalizacja alarmu zintegrowaną syreną, za pomocą e-maili, SMS i wyjścia dwustanowego do sterowania innymi urządzeniami
● oprogramowanie do anlizy danych na komputerze
● interfejs komunikacyjny USB, RS232, wyjścia przekaźnikowe, RS485 (Modbus RTU), ETHERNET (Modbus TCP, SOAP, itp.)
 
Záruka 3 roky Kalibrační list 16 kanálů Teplota Relativní vlhkost CO2 Tlakové čidlo Rosný bod Dvouřádkový LCD displej Protokoly - Ethernetové rozhraní
 
Protokoly - Ethernetové rozhraní Protokoly - SNMP Protokoly - Rychlé stahování dat Protokoly - SOAP Protokoly - Syslog Protokoly - E-mail Protokoly - XML soubor Protokoly - Displej ústředny Protokoly - Zabezpečený WEB server Protokoly - SNMP Trap
 
Protokoly - Databázový systém Protokoly - WWW vzdálené podmínky
 

Akcesoria opcjonalne

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN104
Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN105
Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN108
Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN113
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN147
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2 m

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN148
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5 m

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN151
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10 m

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN156
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN164
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN165
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN166
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN167
2301-220/0 - sonda ręczna z kablem 1 m

2301-220/0 - sonda ręczna z kablem 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 220°C
kod SN168
2021-150/0 - sonda ręczna z kablem 1m

2021-150/0 - sonda ręczna z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 150°C
kod SN169
PTS350A-2/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

PTS350A-2/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN170
2034-220/0 - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m

2034-220/0 - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 150°C
kod SN175
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 1m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN178
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN179
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN180
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN181
PTS350A-5/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

PTS350A-5/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN182
PTS350A-10/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

PTS350A-10/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN183
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN185
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN186
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN187
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN188
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN199
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN200
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN201
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN202
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN203
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 20 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 20 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN204
PTS380K - sonda temperatury z głowicą ze stali kwasoodpornej oraz złączem

PTS380K - sonda temperatury z głowicą ze stali kwasoodpornej oraz złączem

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 100°C
kod SN205
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 1m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN210
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 2m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN211
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 5m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN212
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 10m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN213
2071-030/0 - sonda specjalna ze złączem CINCH

2071-030/0 - sonda specjalna ze złączem CINCH

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN214
Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN232
Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN233
Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN234
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 1m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN239
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 2m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN240
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 5m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN241
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 10m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN242
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN252
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 2 metry

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 2 metry

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN254
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 5 metrów

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 5 metrów

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN255
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 10 metrów

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 10 metrów

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN256
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
201-80/C - sonda temperatury powietrza

201-80/C - sonda temperatury powietrza

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN258
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN263
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN264
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN265
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN266
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN267
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN270
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN271
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN272
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN273

CP500 - termopara przylgowa typu K

CP500 - termopara przylgowa typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 500°C
kod CP500
CZ550 - termopara penetracyjna typu K

CZ550 - termopara penetracyjna typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 550°C
kod CZ550
CZ900 - termopara penetracyjna typu K

CZ900 - termopara penetracyjna typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 1000°C
kod CZ900
GD1250 - termopara kablowa typu K

GD1250 - termopara kablowa typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-1/0
GD1250 - termopara kablowa "K" długość 2m

GD1250 - termopara kablowa "K" długość 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-2/0
GD1250 - termopara kablowa "K" długość 3m

GD1250 - termopara kablowa "K" długość 3m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-3/0
GD1250 - termopara kablowa "K" długość 4m

GD1250 - termopara kablowa "K" długość 4m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-4/0
GD260 - termopara kablowa "K"

GD260 - termopara kablowa "K"

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-1/0
GD260 - termopara kablowa "K" długość 2m

GD260 - termopara kablowa "K" długość 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-2/0
GD260 - termopara kablowa "K" długość 3m

GD260 - termopara kablowa "K" długość 3m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-3/0
GD260 - termopara kablowa "K" długość 4m

GD260 - termopara kablowa "K" długość 4m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-4/0
GD700 - termopara kablowa "K"

GD700 - termopara kablowa "K"

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-1/0
GD700 - termopara kablowa "K" długość 2m

GD700 - termopara kablowa "K" długość 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-2/0
GD700 - termopara kablowa "K" długość 3m

GD700 - termopara kablowa "K" długość 3m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-3/0
GD700 - termopara kablowa "K" długość 4m

GD700 - termopara kablowa "K" długość 4m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-4/0
GT1150 - termopara płaszczowa "K", zanurzeniowa

GT1150 - termopara płaszczowa "K", zanurzeniowa

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 1150°C
kod GT1150

Kabel przedłużający do termopary K

Kabel przedłużający do termopary K

kod SNP03
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską

kod SNP03/0
Kabel przedłużający do termopary K, 2 metry

Kabel przedłużający do termopary K, 2 metry

kod SNP06
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

kod SNP06/0
Kabel przedłużający do termopary K, 3 metry

Kabel przedłużający do termopary K, 3 metry

kod SNP07
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

kod SNP07/0
Kabel przedłużający do termopary K, 4 metry

Kabel przedłużający do termopary K, 4 metry

kod SNP08
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 4 metry

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 4 metry

kod SNP08/0
Kabel przedłużający do termopary K, 5 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 5 metrów

kod SNP09
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 5 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 5 metrów

kod SNP09/0
Kabel przedłużający do termopary K, 6 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 6 metrów

kod SNP10
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 6 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 6 metrów

kod SNP10/0
Kabel przedłużający do termopary K, 15 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 15 metrów

kod SNP11
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 7 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 7 metrów

kod SNP11/0
Kabel przedłużający do termopary K, 8 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 8 metrów

kod SNP12
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 8 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 8 metrów

kod SNP12/0
Kabel przedłużający do termopary K, 9 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 9 metrów

kod SNP13
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 9 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 9 metrów

kod SNP13/0
Kabel przedłużający do termopary K,10 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,10 metrów

kod SNP14
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 10 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 10 metrów

kod SNP14/0
Kabel przedłużający do termopary K,11 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,11 metrów

kod SNP15
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 11 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 11 metrów

kod SNP15/0
Kabel przedłużający do termopary K,12 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,12 metrów

kod SNP16
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 12 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 12 metrów

kod SNP16/0
Kabel przedłużający do termopary K,13 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,13 metrów

kod SNP17
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 13 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 13 metrów

kod SNP17/0
Kabel przedłużający do termopary K,14 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,14 metrów

kod SNP18
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 14 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 14 metrów

kod SNP18/0
Kabel przedłużający do termopary K,15 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,15 metrów

kod SNP19
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 15 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 15 metrów

kod SNP19/0

Zasilacz sieciowy 21V/1A/25W niestabilizowany

Zasilacz sieciowy 21V/1A/25W niestabilizowany

kod A1759
Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, EU

Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, EU

kod A1940eu
Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, UK

Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, UK

kod A1940uk
Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, US

Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, US

kod A1940us
Zasilacz sieciowy 24Vdc na szynę 35mm

Zasilacz sieciowy 24Vdc na szynę 35mm

kod A5948
Zasilacz buforowy MIN-DC-UPS/24VDC/2

Zasilacz buforowy MIN-DC-UPS/24VDC/2

kod A6963
Zasilacz buforowy AWZ 224

Zasilacz buforowy AWZ 224

kod A6966
Akumulator MINI-BAT/24DC/1,3AH

Akumulator MINI-BAT/24DC/1,3AH

kod A7963
Akumulator szczelny 12V/7,2Ah

Akumulator szczelny 12V/7,2Ah

kod A7966

Accredited calibration of 1-8 inputs of the MS Monitoring System

Accredited calibration of 1-8 inputs of the MS Monitoring System

kod SLU004
Accredited calibration of 1-16 inputs of the MS Monitoring System

Accredited calibration of 1-16 inputs of the MS Monitoring System

kod SLU005

KIT-GSM-M z modemem

KIT-GSM-M z modemem

kod KIT-GSM-M
Konwerter RS232/485/422 na 10/100Base-TX z zsilaczem do MS

Konwerter RS232/485/422 na 10/100Base-TX z zsilaczem do MS

kod MP023
Port komunikacyjny ethernet (wewnętrzny) do MS6R, MS6D

Port komunikacyjny ethernet (wewnętrzny) do MS6R, MS6D

kod MP042
Plug&Play LTE router for data communication between MS and COMET Cloud

Plug&Play LTE router for data communication between MS and COMET Cloud

kod MP056
Galwanicznie izolowane wejście RS485 do rejestratorów MS

Galwanicznie izolowane wejście RS485 do rejestratorów MS

kod RS485IN

Uchwyt do montażu rejestratora na szynie DIN 35mm

Uchwyt do montażu rejestratora na szynie DIN 35mm

kod MP012
Uchwyt uniwersalny do rejestratora i modułu przekaźników

Uchwyt uniwersalny do rejestratora i modułu przekaźników

kod MP013
Boczne osłony kabli

Boczne osłony kabli

kod MP027

COMET Database

COMET Database

kod CDB
Chmura COMET

Chmura COMET

kod cloud
Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

kod DBV
Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

kod SWR003

Uchwyt uniwersalny do rejestratora i modułu przekaźników

Uchwyt uniwersalny do rejestratora i modułu przekaźników

kod MP013
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

kod MP017
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

kod MP017-10
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

kod MP017-5
Moduł wyjść przekaźnikowych

Moduł wyjść przekaźnikowych

kod MP018
Uchwyt do montażu modułu przekaźników na szynie DIN 35mm

Uchwyt do montażu modułu przekaźników na szynie DIN 35mm

kod MP019
Szyna DIN 35 mm do montażu przekaźników wyjściowych z wkrętami

Szyna DIN 35 mm do montażu przekaźników wyjściowych z wkrętami

kod MP020

Terminal z wyświetlaczem do MS55, MS6

Terminal z wyświetlaczem do MS55, MS6

kod MP016
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

kod MP017
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

kod MP017-10
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

kod MP017-5
Zewnętrzy terminal do MS6x z obudową i kablem

Zewnętrzy terminal do MS6x z obudową i kablem

kod MP032

Wodoszczelna obudowa z uchwytami ściennymi, brak wykroju w pokrywie.

Wodoszczelna obudowa z uchwytami ściennymi, brak wykroju w pokrywie.

kod MP033
Rejestrator MS6D w obudowie IP54 z podłącoznym terminalem w pokrywie

Rejestrator MS6D w obudowie IP54 z podłącoznym terminalem w pokrywie

kod MP048

Czujnik ruchu JS20

Czujnik ruchu JS20

kod JS20
Detektor zalania LD-12

Detektor zalania LD-12

kod LD12
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi SA-200-A

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi SA-200-A

kod SA200A
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 10m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 10m

kod SA200A-10
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 15m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 15m

kod SA200A-15
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 2m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 2m

kod SA200A-2
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 20m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 20m

kod SA200A-20
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 30m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 30m

kod SA200A-30
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 5m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 5m

kod SA200A-5
Optyczny czujnik dymu SD-283ST

Optyczny czujnik dymu SD-283ST

kod SD280
Detektor zasilania SP008

Detektor zasilania SP008

kod SP008

Zewnętrzny moduł audio do rejestratora MS5

Zewnętrzny moduł audio do rejestratora MS5

kod MP026
Wkrętak do zacisków WAGO 3.5mm

Wkrętak do zacisków WAGO 3.5mm

kod MP031

Software

download-icon SWR003 (MSPlus 4.0.44.0 dbapi 21.1)
61.49 MB
download-icon Comet Database One Click Installer (21.1-V)
487.31 MB
download-icon Database Viewer 3.20.0.0 dbapi 21.1
24.33 MB
download-icon Conversions - application for recalculation of values
694.50 KB
download-icon COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
download-icon COMET Cloud Lite - iOS (App Store)

Others

download-icon Terms and Conditions COMET System s.r.o.
133.12 KB

Manuals

download-icon Instruction Manual - basic
2.36 MB
download-icon Instruction Manual - appendix
2.68 MB
download-icon Declaration of Conformity
61.42 KB
download-icon MIB
577.77 KB
download-icon Configurable inputs for MS6xx
581.65 KB
download-icon Monitoring System setup wizard step by step - powerpoint
3.84 MB

Catalogs

download-icon KATALOG - Systemy monitoringu
9.61 MB
download-icon CATALOG - Monitoring Systems
3.28 MB

Polecamy

COMET Database

COMET Database

kod CDB
Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

kod SWR003
Multilogger M1140 - termohigrometr z 4 wejściami

Multilogger M1140 - termohigrometr z 4 wejściami

kod M1140
Rejestrator MS6 Rack

Rejestrator MS6 Rack

kod MS6-Rack
Rejestrator MS6R

Rejestrator MS6R

kod MS6R
Rejestrator MS55D

Rejestrator MS55D

kod MS55D
Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

kod DBV

Strona demonstracyjna rejestratora MS6D