rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

Niedroga przeglądarka Database Viewer pozwala wielu klientom na przeglądanie zawartości bazy danych Comet z wielu miejsc w sieci/internecie.

Dodatkowa licencja na przeglądanie bazy danych COMET dla kolejnego użytkownika.

Każda zakupiona licencja programu COMET Database zawiera jedną licencję programu Database Viewer.

Program działa tylko z zakupionym kodem licencyjnym.

 • kod
  DBV

Własności

Łatwe zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania COMET Database

Dla użytkowników produktów COMET dostępne jest rozwiązanie programowe do gromadzenia danych w jednej centralnej bazie danych, based on MS SQL. System is suitable for users, who need analyze data from COMET devices.

COMET Database zawiera wiele użytecznych narzędzi analizy danych - wykresy, tabele, statystykę, itd. COMET Database oferuje także zaawansowane funkcje - bezpieczny dostęp do danych, administracja kontami, zdalny monitoring, diagnostyka błędów, kopia zapasowa, itd.

Oprogramowanie wymagane do współpracy z COMET Database

Multiloggery - COMET Vision 2.0 + COMET Database
Rejestratory - COMET Vision 2.0 + COMET Database
Systemy monitoringu MS - płatna wersja SWR003 + COMET Database
Przetworniki ethernetowe - COMET Database
Przetworniki RS485/232 - Sensor RS485/232 utility + COMET Database

COMET Database oferuje

 • przechowywanie danych w jednym miejscu z dostępem przez COMET Viewer
 • łatwą konfigurację powiadmień alarmowych SMS i e-mail
 • akustyczną i wizualną sygnalizację alarmów
 • kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami COMET oraz stron trzecich (za pomocą przetwornika P2520 lub systemu monitoringu MS)

Kiedy potrzebujesz COMET Database?

 • nadzór 24 h na dobę
 • przechowywanie danych
 • prosty i jasny dostęp do danych pomiarowych
 • pojedyncze repozytorium dla wszystkich urządzeń COMET
 • powiadomienia alarmowe SMS i e-mail

Database Viewer umożliwia między innymi

 • Wybór dowolnego kanału dowolnego urządzenia COMET i dowolnego przedziału czasu do analizy
 • Prezentację danych w formie tabeli i wykresu - znanych formatów podobnych do tabel i wykresów w programie MS logger. Presentowane są wartości analogowe, stany binarne, nazwy kanałów przydzielone przez użytkownika, itd.
 • Wydruk i eksport danych do pliku w formie tabeli lub wykresu. Export jest możłiwy do plików PDF lub TXT - do użycia w programie MS Excel
 • Zapisywanie zestawów wybranych kanałów. Ułatwia to pracę z programem przy powtarzających się zadaniach.

Przykład: Użytkownika często analizuje dane temperatury i wilgotności z trzech rejestratorów. Zatem użytkownik zapisuje wybrane kanały jako zestaw “temperatura i wilgotność“. W następnym podejściu do analizy użytkownik tylko wybiera zapisany zestaw oraz przedziała czasu.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe do instalacji COMET Database

 • System operacyjny: Windows 8 lub nowszy, Windows Server 2012 lub nowszy
 • Taktowanie procesora: 1.4GHz
 • Pamięć: 1GB RAM

Licencja nie jest przenośna i może być używana tylko na tym komputerze, na którym program został zainstalowany.