rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Wielkość mierzona

Własności urządzenia

Wersja konstrukcyjna

Wyjście/komunikacja

Sygnalizacja alarmu

Do podłączenia sondy

Dla grup urządzeń

Wersja oprogramowania

Zastosowania

Przetworniki

● Dokładny pomiar temperatury, wilgotności, punktu rosy, ciśnienia atmosferycznego, zdarzeń dwustanowych i stężenia CO2
● Rozmaite rodzaje wyjść jak 4–20 mA, 0-10 V, RS232/485, ethernet (PoE w wybranych modelach)
● Konstrukcja przemysłowa ze zintegrowanymi czujnikami, sondami zewnętrznymi lub kanałowymi (stopień ochrony do IP65)
● Wersja pomieszczeniowa
● Wersja ATEX dla atmosfer zagrożonych wybuchem (strefa 2) w wybranych modelach
● Wyjścia przekaźnikowe 250Vac /8A lub 50V w wybranych modelach