rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Bariera Zenera ZbC2+

Bariera Zenera ZbC2+ jest certyfikowanym interfejsem iskrobezpiecznym. Służy do połączenia certyfikowanego urządzenia iskrobezpiecznego zlokalizowanego w potencjalnie wybuchowej atmosferze (strefie zagrożonej) z niecertyfikowanym urządzeniem znajdującym się w strefie bezpiecznej.

Bariera Zenera chroni pred przekazaniem niedopuszczalnie wysokej energii ze strefy bezpiecznej do strefy zagrożonej. Bariera Zenera ZbC2+ zawiera dwie identyczne bariery z diodą powrotną we wspólnej obudowie i jest przeznaczona do montażu na szynie DIN w strefie bezpiecznej.

  • kod
    ZbC2+
  • Gwarancja
    3 lata

Dane techniczne

Wielkość mierzona

Temperatura
Wilgotność względna

KONSTRUKCJA I TYP BARIERY

Dwie identyczne bariery ZB1 i ZB2 we wspólnej obudowie
Polaryzacja dodatnia z diodą powrotną

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Rezystancja nominalna Ro 310 Ω
Bezpiecznik 40 mA
Rezystancja szeregowa Rs1 = 355 Ω (zaciski 1-5, zaciski 3-7)
Rs2 = 42 Ω (zaciski 2-6, zaciski 4-8)
Spadek napięcia na diodzie powrotnej 0.8 V
Napięcie robocze (zaciski BEZPIECZNE) max. 26 V przy prądzie mniejszym niż 10 µA

PARAMETRY OGÓLNE

Zakres temperatury pracy -20 do +60 °C
Wymiary 22,5 x 114 x 100 mm
Masa 125 g
Gwarancja 3 lata

DANE DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA W STREFIE ZAGROŻONEJ

Zgodność z Dyrektywą 2014/34/UE
Zgodność z normami EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012
Certyfikat FTZU 22 ATEX 0018X
Oznaczenie identyfikacyjne Ex ll (3)G [Ex ic Gc] IIC
Napięcie Uo 29,4 V
Prąd Io 96 mA
Rezystancja Ro min. 306 Ω
Pojemność Co + indukcyjność Lo 120 nF + 2 mH lub 60 nF + 4 mH
Maksymalne napięcie bezpieczne 250 V