×
Did you know that Comet exists in a US version as well?

This website is using cookie files for provision of services, personalization of advertising and for analysing of visit rate.
By using this site you agree to our use of cookies. More information

rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky USA Polski Sweden Africa Magyar Español China Français

COMET Vision - Oprogramowanie analityczne do rejestratorów i multiloggerów

COMET Vision - Oprogramowanie do urządzeń z serii Sxxxx, Rxxxx, Commeter Dxxxx i Multilogger Mxxxx.

darmowe licencjonowane oprogramowanie do obsługi urządzeń oraz analizy danych pomiarowych pozwala na:

– konfigurację urządzeń
– odczyt danych
– analizę krytycznych systuacji
– presentację danych pomiarowych
– drukowanie raportów

COMET Vision jest głównym składnikiem niezbędnym do współpracy oprogramowania COMET DATABASE z rejestratorami, miernikami ręcznymi Commeter i Multiloggerami

  • kod
    CV

Dane techniczne

Maksymalna liczba podłączonych urządzeń nieograniczona

KONFIGURACJA

Odczyt, edycja i wysyłanie konfiguracji do urządzenia TAK
Import/export konfiguracji do pliku TAK

ZAREJESTROWANE DANE

Piobieranie TAK
Usuwanie TAK
Tabela TAK
Wykresy TAK
Statystyka TAK
Drukowanie (tabela, wykresy, statystyka) TAK
Eksport (pdf, xls, csv) TAK
Raporty TAK

WYŚWIETLANIE

Panel TAK
Wykresy TAK
Alarmy TAK
Własny wyswietlacz TAK

AUTOMATYCZNE POBIERANIE DANYCH

Pobieranie danych zgodnie z harmonogramem TAK
Indywidulany harmonogram dla każdego urządzenia TAK
Automatyczny eksport danych do pliku CSV TAK

COMET DATABASE

Eksport danych do oprogramowania Comet Database TAK
Masowy eksport danych do Comet Database TAK