rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Rejestrator MS55D

Kompletne rozwiązanie monitoringu temperatury, wilgotności i innych wielkości.

Rejestratory są przeznaczone do pomiaru, rejestracji, porównywania i dalszego przetwarzania wejściowych sygnałów elektrycznych, które są stosunko wolnozmienne (> 1s). W połączeniu z odpowiednimi czujnikami i przetwornikami nadają się do monitoringu wielkości fizycznych.

Urządzenie posiada certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością wzorców w oparciu o wymagania normy EN ISO / IEC 17025. Arkusz kalibracji zawsze dotyczy zainstalowanych modułów.
Jeśli jest określona żądana konfiguracja wejść, certyfikat kalibracji określa dokładność wejść stosownie do wymaganej konfiguracji - po jednym zakresie dla każdego z 16 wejść.

 • kod
  MS55D
 • Gwarancja
  3 lata

Dane techniczne

Wielkość mierzona

Temperatura
Wilgotność względna
Wielkości wyliczane (punkt rosy…)
Prąd
Napięcie
Sygnały dwustanowe
Impulsy
Częstotliwość
Rezystancja
Rejestracja zdarzeń
Całkowita pojemność pamięci 2MB (do 480 000 pomiarów)
Typ pamięci wewnętrzna SRAM, podtrzymywana baterią litową
Tryby rejestracji nieciągły - rejestracja zatrzymuje się po zapełnieniu pamięci
ciągły - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi
Interwał rejestracji ustalany indywidualnie dla każdego kanału od 1s do 24h
Zegar czasu rzeczywistego rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, podtrzymywany baterią litową
Mierzone wielkości wejściowe (1 do 16 wejść) zdefiniowane dla każdego kanału przez zainstalowany moduł wejściowy (patrz tabela) zgodnie z wymaganiami użytkownika
Rozdzielczość konwertera A/C (kanały analogowe) 16 bitów, czas przetwarzania ok.60ms/kanał
Prędkość komunikacji 9600, 19200, 57600, 115200 Bd, 230400* Bd (* dostępna dla USB, Ethernet)
Zasilanie 9 do 30Vdc, zalecane 24Vdc
Zakres temperatury pracy 0 do +50°C
Wymiary wraz ze złączami 215 x 225 x 60 mm
Stopień ochrony IP20
Masa około 800 g
Gwarancja 3 lata

Własności

Urządzenie umożliwia:

 • pomiar i przetwarzanie 1 do 16 sygnałów wejściowych
 • autonomiczną rejestrację czasową mierzonych wielkości
 • sygnalizację stanów alarmowych
 • wykonywanie innych działań opartych na stanach alarmowych (sygnalizacja akustyczna, wizualna, sterowanie przekaźnikami wyjściowymi, wysyłanie powiadomień SMS, sterowanie dialerem telefonicznym, wysyłanie powiadomieńza pomocą kilku protokołów przez interfejs ethernet, itd.)
 • monitoring online mierzonych wielkości i stanów
 • niezależne ustawianie histerezy, opóźnienia (oddzielnie dla każdego kanału)
 • ustawianie do czterech warunków alarmowych (oddzielnie dla każego kanału)

Zastosowania:

Aplikace - Automatizace budov a HVAC

Zarządzanie budynkami - nasze przyrządy mierzące temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, i stężenie CO2 są integralną częścią tych wiodących rozwiązań przemysłowych.

Aplikace - Serverovny a datová centra

Centra danych, serwerownie - monitoring temperatury i wilgotności, w centrach danych, szafach RACK, włączając zalanie, otwarcie/zaknięcie drzwi (okien), detekcję ruchu, dym. Monitornig SNMP, zdalne powiadamianie o alarmach przez -email i syslog.

Aplikacja - służba zdrowia, farmacja, laboratoria

Rejestracja temperatury, stęzenia dwutlenku węgla (CO2) i innych krytycznych paramerów w kontekście przepisów GLP lub GMP.

Aplikace - Průmysl

Przemysł i produkcja - monitoring temperatury i wilgotności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, lotniczym, itd.

Aplikace - Sklady

Przemysł spożywczy - monitoring krytycznych procesów zgodnie ze standardem HACCP z możliwością powiadamiania o nieprzewidzianych zdarzeniach mogących doprowadzić do degradacji towarów.

Aplikace - Věda a výzkum

Rejestracja i śledzenie procesów, rejestracja róznych parametrów.

Wspólne opcje komunikacyjne:

Systemy monitoringu MS mogą być skonfigurowane dla niemal dowolnego zastosowania pomiarowego. Czujniki mogą być podłączone kablowo w topologii gwiazdy lub magistrali. Możliwa jest też ich kombinacja. System monitoringu MS odznacza się szeroką gamą interfejsów komunikacyjnych takich jak RS232, RS485, USB, ethernet, modem GSM lub GPRS. Dzięki routerom Wi-Fi można podłączyć bezprzewodowo kilka systemów MS do sieci.

Parametry wejść MS55D

Użytkownik może wybrać moduły sprzętowe, ktore mają być zabudowane w systemie monitoringu MS. Modułowa konstrukcja daje swobodę rozpoczęcia od kilku modułów i późniejszej rozbudowy systemu. Wejścia oznakowane gwiazdką (*) mogą być wykonane z izolacją galwaniczną.

Mierzona wielkość Typ modułu Zakres Dokładność Uwagi
prąd DC A0 4 do 20mA ±0.1% FS ze źródłem zasilania ok. 21V dla przetworników dwuprzewodowych (np. przetworników wilgotności i temperatury COMET)
tylko bez izolacji galwanicznej
A1* 4 do 20mA pasywny pomiar prądu, Rin = 14 Ohm
B0* 0 do 20mA rezystancja wejściowa Rin = 0.04 Ohm
B1* 0 do 1A rezystancja wejściowa Rvst = 0,04 Ohm
B2* 0 do 5A
AC C0 0 do 20mA ±1% FS izolacja galwaniczna, sygnał sinusoidalny 50 Hz, rezystancja wejściowa Rin 0.04 do 14 Ohms zależnie od typu
C1 0 do 1A
±1% FS
C2 0 do 5A

napięcie
DC D0* 0 do 100mV

±0.1% FS

rezystancja wejściowa Rin 900 kOhm do 10 Mohm zależnie od typu
D1* 0 do 1V
D2* 0 do 10V
D4* 0 do 75V
D5* -10V do +10V ±0.1% FS (± 20 mV)
AC E0 0 do 100mV

±1% FS

tylko z izolacją galwaniczną, sygnał sinusoidalny 50 Hz, rezystancja wejściowa Rin 700 KOhm do 10 Mohm zależnie od typu
E1 0 do 1V
E2 0 do 10V
E4 0 do 50V
rezystancja F* musi być określony ±0.1% FS podłączenie dwuprzewodowe
sondy temperatury Pt i Ni Ni1000 J* -50°C do +250°C

±0.2°C (-50°C to 100°C)

Ni1000/6180 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
±0.2% MH (100°C to 250°C) prąd pomiarowy ok. 0.25 mA, ciągły
Pt100 K* -140°C do +600°C ±0.2°C (-140°C to+100°C) Pt100/3850 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
±0.2% MH (+100°C to +600°C) prąd pomiarowy ok. 2 mA, ciągły
Pt1000 K1* -140°C do +600°C ±0.2°C (-140°C to +100°C) Pt100/3850 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
±0.2% MH (+100 to +600°C) prąd pomiarowy ok. 0.2 mA, ciągły
Pt1000 K3 -10°C do +50°C ±0.06°C Pt100/3850 ppm, podłączenie dwuprzewodowe
prąd pomiarowy ok. 0.2 mA, ciągły
termopary K (NiCr-Ni) N* -70°C do +1300°C ±0.3% MH + 1.5°C linearyzacja, kompensacja zimnych końców, rejestrator musi się znajdować w zalecanej pozycji roboczej
T (Cu-CuNi) T* -200°C do +400°C
J (Fe-Co) O* -200°C do 750°C
S (Pt10%Rh-Pt) P* 0°C do 1700°C ±0.3% MH +1.5°C(200°C to 1700°C)
B (Pt30%Rh-Pt) Q* 100°C do 1800°C ±0.3% MH+1.0°C (300°C to 1800°C) linearyzacja, bez kompensacji zimnych końców
sygnał binarny styki bezpotencjałowe S* sygnał binarny   maksymalna rezystancja zwartych styków 1000 Ohm
  minimalny czas trwania sygnału 200 ms
napięcie, izolacja galwaniczna S1
sygnał binarny
  poziom sygnału dla stanu "H" wynosi 3 V do 30 Vdc @ 9 mA max
  minimalny czas trwania sygnału 200 ms
  izolacja galwaniczna
licznik impulsów styki bezpotencjałowe, izolacja galwaniczna CTU 31 bitów, 5kHz max.   poiom napięcia zmieniający stan licznika wynosi 3 V do 24 Vdc
  podtrzymanie zasilania, filtr likwidujący drgania styków
  izolacja galwaniczna
styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor CTK 31 bits, 5kHz max.   maksymalna rezystancja zwartych styków wynosi 10kOhm
  minimalna rezystancja rozwartych styków wynosi 25 kOhm
  podtrzymanie zasilania, filtr likwidujący drgania styków
częstotliwość sygnał napięciowy, izolacja galwaniczna FU 0 do 5kHz ±(0.2% MH + 1Hz) poziom sygnału dla stanu "H": 3 V do 24 Vdc @ 7 mA
minimalny czas trwania sygnału: 30 µs
rozdzielczość 1Hz izolacja galwaniczna
styki bezpotencjałowe, bez izolacji galwanicznej FK 0 do 5kHz
±(0.2% MH + 1Hz)
maksymalna rezystancja zwartych styków wynosi 10kOhm
minimalna rezystancja rozwartych styków wynosi 250 kOhm
rozdzielczość 1Hz minimalny czas trwania sygnału: 30 µs
RS485 wejście z interfejsem szeregowym RS485 RP transmisja cyfrowa   obsługa protokołu Modbus RTU i Advantech
  podłączone urządzenia muszą mieć te same ustawienia komunikacyjne
  obsługa do 16 urządzeń
  izolacja galwaniczna, rejestrator może mieć kilka modułów RP

Główne właściwości:

● moduły wejściowe do czujników temperatury Pt i Ni, termopar, termistorów, sygnałów napięciowych, prądowych, dwustanowych, częstotliwości, impulsów, rezystancji oraz z interfejsem RS485
● pamięć o pojemności 500 000 rekordów z automatycznym odczytem przez komputer
● sygnalizacja alarmu za pomocą wbudowanej syreny, e-maili, SMS i wyjścia dwustanowego do sterowania innymi urządzeniami
● oprogramowanie do analizy danych na komputerze
● interfejs komunikacyjny USB, RS232, wyjścia przekaźnikowe, RS485 (Modbus RTU), ETHERNET (Modbus TCP, SOAP, itd.)
 
Záruka 3 roky Kalibrační list 16 kanálů Teplota Relativní vlhkost CO2 Tlakové čidlo Rosný bod Dvouřádkový LCD displej Protokoly - Ethernetové rozhraní
 
Protokoly - Ethernetové rozhraní Protokoly - SNMP Protokoly - Rychlé stahování dat Protokoly - SOAP Protokoly - Syslog Protokoly - E-mail Protokoly - XML soubor Protokoly - Displej ústředny Protokoly - Zabezpečený WEB server Protokoly - SNMP Trap
 
Protokoly - Databázový systém Protokoly - WWW vzdálené podmínky
 

Akcesoria opcjonalne

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN104
Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN105
Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN108
Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN113
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN147
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2 m

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN148
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5 m

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN151
2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10 m

2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 250°C
kod SN156
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN164
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN165
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN166
Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN167
2301-220/0 - sonda ręczna z kablem 1 m

2301-220/0 - sonda ręczna z kablem 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 220°C
kod SN168
2021-150/0 - sonda ręczna z kablem 1m

2021-150/0 - sonda ręczna z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 150°C
kod SN169
PTS350A-2/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

PTS350A-2/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN170
2034-220/0 - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m

2034-220/0 - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 150°C
kod SN175
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 1m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN178
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN179
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN180
2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10m

2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN181
PTS350A-5/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

PTS350A-5/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN182
PTS350A-10/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

PTS350A-10/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN183
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN185
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN186
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN187
Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN188
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN199
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN200
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN201
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN202
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN203
Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 20 m

Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 20 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN204
PTS380K - sonda temperatury z głowicą ze stali kwasoodpornej oraz złączem

PTS380K - sonda temperatury z głowicą ze stali kwasoodpornej oraz złączem

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 100°C
kod SN205
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 1m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN210
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 2m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN211
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 5m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN212
2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 10m

2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN213
2071-030/0 - sonda specjalna ze złączem CINCH

2071-030/0 - sonda specjalna ze złączem CINCH

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN214
Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN232
Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN233
Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN234
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 1m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN239
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 2m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN240
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 5m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN241
Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 10m

Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN242
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN252
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 2 metry

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 2 metry

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN254
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 5 metrów

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 5 metrów

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN255
Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 10 metrów

Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 10 metrów

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN256
Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
201-80/C - sonda temperatury powietrza

201-80/C - sonda temperatury powietrza

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN258
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN263
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN264
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN265
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN266
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN267
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN270
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN271
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN272
Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN273

CP500 - termopara przylgowa typu K

CP500 - termopara przylgowa typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 500°C
kod CP500
CZ550 - termopara penetracyjna typu K

CZ550 - termopara penetracyjna typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 550°C
kod CZ550
CZ900 - termopara penetracyjna typu K

CZ900 - termopara penetracyjna typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 1000°C
kod CZ900
GD1250 - termopara kablowa typu K

GD1250 - termopara kablowa typu K

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-1/0
GD1250 - termopara kablowa "K" długość 2m

GD1250 - termopara kablowa "K" długość 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-2/0
GD1250 - termopara kablowa "K" długość 3m

GD1250 - termopara kablowa "K" długość 3m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-3/0
GD1250 - termopara kablowa "K" długość 4m

GD1250 - termopara kablowa "K" długość 4m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 980°C
kod GD1250-4/0
GD260 - termopara kablowa "K"

GD260 - termopara kablowa "K"

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-1/0
GD260 - termopara kablowa "K" długość 2m

GD260 - termopara kablowa "K" długość 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-2/0
GD260 - termopara kablowa "K" długość 3m

GD260 - termopara kablowa "K" długość 3m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-3/0
GD260 - termopara kablowa "K" długość 4m

GD260 - termopara kablowa "K" długość 4m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 260°C
kod GD260-4/0
GD700 - termopara kablowa "K"

GD700 - termopara kablowa "K"

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-1/0
GD700 - termopara kablowa "K" długość 2m

GD700 - termopara kablowa "K" długość 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-2/0
GD700 - termopara kablowa "K" długość 3m

GD700 - termopara kablowa "K" długość 3m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-3/0
GD700 - termopara kablowa "K" długość 4m

GD700 - termopara kablowa "K" długość 4m

Zakres pomiarowy temperatury: -65 do 700°C
kod GD700-4/0
GT1150 - termopara płaszczowa "K", zanurzeniowa

GT1150 - termopara płaszczowa "K", zanurzeniowa

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 1150°C
kod GT1150

Kabel przedłużający do termopary K

Kabel przedłużający do termopary K

kod SNP03
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską

kod SNP03/0
Kabel przedłużający do termopary K, 2 metry

Kabel przedłużający do termopary K, 2 metry

kod SNP06
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

kod SNP06/0
Kabel przedłużający do termopary K, 3 metry

Kabel przedłużający do termopary K, 3 metry

kod SNP07
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 2 metry

kod SNP07/0
Kabel przedłużający do termopary K, 4 metry

Kabel przedłużający do termopary K, 4 metry

kod SNP08
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 4 metry

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 4 metry

kod SNP08/0
Kabel przedłużający do termopary K, 5 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 5 metrów

kod SNP09
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 5 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 5 metrów

kod SNP09/0
Kabel przedłużający do termopary K, 6 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 6 metrów

kod SNP10
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 6 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 6 metrów

kod SNP10/0
Kabel przedłużający do termopary K, 15 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 15 metrów

kod SNP11
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 7 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 7 metrów

kod SNP11/0
Kabel przedłużający do termopary K, 8 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 8 metrów

kod SNP12
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 8 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 8 metrów

kod SNP12/0
Kabel przedłużający do termopary K, 9 metrów

Kabel przedłużający do termopary K, 9 metrów

kod SNP13
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 9 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 9 metrów

kod SNP13/0
Kabel przedłużający do termopary K,10 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,10 metrów

kod SNP14
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 10 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 10 metrów

kod SNP14/0
Kabel przedłużający do termopary K,11 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,11 metrów

kod SNP15
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 11 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 11 metrów

kod SNP15/0
Kabel przedłużający do termopary K,12 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,12 metrów

kod SNP16
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 12 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 12 metrów

kod SNP16/0
Kabel przedłużający do termopary K,13 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,13 metrów

kod SNP17
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 13 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 13 metrów

kod SNP17/0
Kabel przedłużający do termopary K,14 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,14 metrów

kod SNP18
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 14 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 14 metrów

kod SNP18/0
Kabel przedłużający do termopary K,15 metrów

Kabel przedłużający do termopary K,15 metrów

kod SNP19
Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 15 metrów

Kabel przedłużający do termopary K ze złączką żeńską, 15 metrów

kod SNP19/0

Zasilacz sieciowy 21V/1A/25W niestabilizowany

Zasilacz sieciowy 21V/1A/25W niestabilizowany

kod A1759
Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, EU

Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, EU

kod A1940eu
Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, UK

Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, UK

kod A1940uk
Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, US

Zasilacz sieciowy 24V/1A, impulsowy, US

kod A1940us
Zasilacz sieciowy 24Vdc na szynę 35mm

Zasilacz sieciowy 24Vdc na szynę 35mm

kod A5948
Zasilacz buforowy MIN-DC-UPS/24VDC/2

Zasilacz buforowy MIN-DC-UPS/24VDC/2

kod A6963
Zasilacz buforowy AWZ 224

Zasilacz buforowy AWZ 224

kod A6966
Akumulator MINI-BAT/24DC/1,3AH

Akumulator MINI-BAT/24DC/1,3AH

kod A7963
Akumulator szczelny 12V/7,2Ah

Akumulator szczelny 12V/7,2Ah

kod A7966

KIT-GSM-M z modemem

KIT-GSM-M z modemem

kod KIT-GSM-M
Konwerter RS232/485/422 na 10/100Base-TX z zsilaczem do MS

Konwerter RS232/485/422 na 10/100Base-TX z zsilaczem do MS

kod MP023
Port komunikacyjny ethernet (wewnętrzny) do MS6R, MS6D

Port komunikacyjny ethernet (wewnętrzny) do MS6R, MS6D

kod MP042
Plug&Play LTE router for data communication between MS and COMET Cloud

Plug&Play LTE router for data communication between MS and COMET Cloud

kod MP056

Uchwyt do montażu rejestratora na szynie DIN 35mm

Uchwyt do montażu rejestratora na szynie DIN 35mm

kod MP012
Uchwyt uniwersalny do rejestratora i modułu przekaźników

Uchwyt uniwersalny do rejestratora i modułu przekaźników

kod MP013
Boczne osłony kabli

Boczne osłony kabli

kod MP027

COMET Database

COMET Database

kod CDB
Chmura COMET

Chmura COMET

kod cloud
Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

kod DBV
Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

kod SWR003

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

kod MP017
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

kod MP017-10
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

kod MP017-5
Moduł wyjść przekaźnikowych

Moduł wyjść przekaźnikowych

kod MP018
Uchwyt do montażu modułu przekaźników na szynie DIN 35mm

Uchwyt do montażu modułu przekaźników na szynie DIN 35mm

kod MP019
Szyna DIN 35 mm do montażu przekaźników wyjściowych z wkrętami

Szyna DIN 35 mm do montażu przekaźników wyjściowych z wkrętami

kod MP020

Terminal z wyświetlaczem do MS55, MS6

Terminal z wyświetlaczem do MS55, MS6

kod MP016
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 60cm

kod MP017
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 10m

kod MP017-10
Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

Kabel komunikacyjny do terminala lub modułu przekaźników wyjściowych 5m

kod MP017-5
Zewnętrzy terminal do MS6x z obudową i kablem

Zewnętrzy terminal do MS6x z obudową i kablem

kod MP032

Wodoszczelna obudowa z uchwytami ściennymi, brak wykroju w pokrywie.

Wodoszczelna obudowa z uchwytami ściennymi, brak wykroju w pokrywie.

kod MP033
Rejestrator MS55D w obudowie IP54 z podłączonym terminalem w pokrywie

Rejestrator MS55D w obudowie IP54 z podłączonym terminalem w pokrywie

kod MP049

Detektor zasilania SP008

Detektor zasilania SP008

kod SP008

A0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA

A0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA

kod M1001
A1 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA

A1 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA

kod M1002
B0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-20mA

B0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-20mA

kod M1003
B1 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-1A

B1 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-1A

kod M1004
B2 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-5A

B2 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-5A

kod M1005
C0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-20mA, izolowany galwanicznie

C0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-20mA, izolowany galwanicznie

kod M1006
C1 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-1A, izolowany galwanicznie

C1 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-1A, izolowany galwanicznie

kod M1007
C2 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-5A, izolowany galwanicznie

C2 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-5A, izolowany galwanicznie

kod M1008
D0 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-100mV

D0 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-100mV

kod M1009
D1 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-1V

D1 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-1V

kod M1010
D2 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-10V

D2 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-10V

kod M1011
E0 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-100mV, izolowany galwanicznie

E0 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-100mV, izolowany galwanicznie

kod M1013
E1 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-1V, izolowany galwanicznie

E1 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-1V, izolowany galwanicznie

kod M1014
E2 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-10V, izolowany galwanicznie

E2 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-10V, izolowany galwanicznie

kod M1015
F moduł wejściowy do rejestratora MS - rezystancja

F moduł wejściowy do rejestratora MS - rezystancja

kod M1017
J moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik Ni1000/6180 ppm

J moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik Ni1000/6180 ppm

kod M1018
K moduł wejściowy do rejestratora MS - Pt100

K moduł wejściowy do rejestratora MS - Pt100

kod M1019
K1 moduł wejściowy do rejestratora MS - Pt1000

K1 moduł wejściowy do rejestratora MS - Pt1000

kod M1020
N moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara K

N moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara K

kod M1021
O moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara J

O moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara J

kod M1022
P moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara S

P moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara S

kod M1023
Q moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara B

Q moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara B

kod M1024
A1G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA, izolowany galwanicznie

A1G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA, izolowany galwanicznie

kod M1025
B0G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-20mA, izolowany galwanicznie

B0G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-20mA, izolowany galwanicznie

kod M1026
B1G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-1A, izolowany galwanicznie

B1G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-1A, izolowany galwanicznie

kod M1027
B2G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-5A, izolowany galwanicznie

B2G moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 0-5A, izolowany galwanicznie

kod M1028
D0G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-100mV, izolowany galwanicznie

D0G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-100mV, izolowany galwanicznie

kod M1029
D1G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-1V, izolowany galwanicznie

D1G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-1V, izolowany galwanicznie

kod M1030
D2G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-10V, izolowany galwanicznie

D2G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-10V, izolowany galwanicznie

kod M1031
FG moduł wejściowy do rejestratora MS - rezystancja, izolowany galwanicznie

FG moduł wejściowy do rejestratora MS - rezystancja, izolowany galwanicznie

kod M1033
JG moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Ni1000/6180 ppm, izolowany galwanicznie

JG moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Ni1000/6180 ppm, izolowany galwanicznie

kod M1034
KG moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Pt100, izolowany galwanicznie

KG moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Pt100, izolowany galwanicznie

kod M1035
K1G moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Pt1000, izolowany galwanicznie

K1G moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Pt1000, izolowany galwanicznie

kod M1036
NG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara K, izolowany galwanicznie

NG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara K, izolowany galwanicznie

kod M1037
OG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara J, izolowany galwanicznie

OG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara J, izolowany galwanicznie

kod M1038
PG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara S, izolowany galwanicznie

PG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara S, izolowany galwanicznie

kod M1039
QG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara B

QG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara B

kod M1040
S moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny stykowy

S moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny stykowy

kod M1041
S1 moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny napięciowy

S1 moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny napięciowy

kod M1042
SG moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny stykowy, izolowany glwanicznie

SG moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny stykowy, izolowany glwanicznie

kod M1043
CTU moduł wejściowy do rejestratora MS - licznikowy

CTU moduł wejściowy do rejestratora MS - licznikowy

kod M1044
CTK moduł wejściowy do rejestratora MS - licznikowy

CTK moduł wejściowy do rejestratora MS - licznikowy

kod M1045
FU moduł wejściowy do rejestratora MS - częstotliwość

FU moduł wejściowy do rejestratora MS - częstotliwość

kod M1047
FK moduł wejściowy do rejestratora MS - częstotliwość

FK moduł wejściowy do rejestratora MS - częstotliwość

kod M1048
TG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara T, izolowany galwanicznie

TG moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara T, izolowany galwanicznie

kod M1053
T moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara T

T moduł wejściowy do rejestratora MS - termopara T

kod M1054
D4 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-75V

D4 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-75V

kod M1055
D5 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC -10 do +10V

D5 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC -10 do +10V

kod M1056
D4G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-75V, izolowany galwanicznie

D4G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC 0-75V, izolowany galwanicznie

kod M1057
D5G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC -10 to +10V, izolowany galwanicznie

D5G moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie DC -10 to +10V, izolowany galwanicznie

kod M1058
E4 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie AC 0-50V, izolowany galwanicznie

E4 moduł wejściowy do rejestratora MS - napięcie AC 0-50V, izolowany galwanicznie

kod M1059
K3 moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Pt1000

K3 moduł wejściowy do rejestratora MS - czujnik rezystancyjny Pt1000

kod M1060
RP moduł wejściowy do rejestratora MS - interfejs RS485

RP moduł wejściowy do rejestratora MS - interfejs RS485

kod M1061

Zewnętrzny moduł audio do rejestratora MS5

Zewnętrzny moduł audio do rejestratora MS5

kod MP026
Wkrętak do zacisków WAGO 3.5mm

Wkrętak do zacisków WAGO 3.5mm

kod MP031

Software

download-icon SWR003 (MSPlus 4.0.44.0 dbapi 21.1)
61.49 MB
download-icon Comet Database One Click Installer (21.1-IV)
487.31 MB
download-icon Database Viewer 3.20.0.0 dbapi 21.1
24.33 MB
download-icon Conversions - application for recalculation of values
694.50 KB
download-icon COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
download-icon COMET Cloud Lite - iOS (App Store)

Others

download-icon Terms and Conditions COMET System s.r.o.
133.12 KB

Manuals

download-icon Instruction Manual - basic
1.70 MB
download-icon Instruction Manual - appendix
2.61 MB
download-icon Declaration of Conformity
61.36 KB
download-icon MIB
575.32 KB
download-icon Configurable inputs for MS55D
540.04 KB
download-icon Monitoring System setup wizard step by step - powerpoint
3.84 MB

Catalogs

download-icon KATALOG - Systemy monitoringu
9.61 MB
download-icon CATALOG - Monitoring Systems
3.28 MB

Polecamy

COMET Database

COMET Database

kod CDB
Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

Oprogramowanie dla systemów monitoringu COMET

kod SWR003
Rejestrator MS6D

Rejestrator MS6D

kod MS6D
Multilogger M1320 - uniwersalny termohigrometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 wejściami analogowymi

Multilogger M1320 - uniwersalny termohigrometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 wejściami analogowymi

kod M1320
Rejestrator MS6 Rack

Rejestrator MS6 Rack

kod MS6-Rack
Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

kod DBV