rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Multilogger M1320 - uniwersalny termohigrometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 wejściami analogowymi

Uniwersalny rejestrator z 4 wejściami. Dwa służą do podłączania sond temperatury i/lub wilgotności, a pozostałe dwa do sygnałów analogowych napięciowych 0…10V, prądowych 0/4…20mA, binarnych lub impulsowych.
Multilogger może być stale podłączony do sieci ethernet lub być używany jako urządzenie przenośne.
W komplecie dołączony jest certyfikat kalibracji zgodny z wymogami EN ISO/IEC17025.

Multilogger jest rejestratorem zasilanym z akumulatorów, pozwalającym na pomiar i rejestrację wartości z czujników i sond podłączonych do wejść. Urządzenie można podłączyć do sieci ethernet. Mierzone wartości można monitorować za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, a także rejestrować w pamięci w celu późniejszego odczytania i analizowania.

 

 

 • kod
  M1320
 • Gwarancja
  3 lata

Dane techniczne

Wielkość mierzona

Temperatura
Wilgotność względna
Wielkości wyliczane (punkt rosy…)
Prąd
Napięcie
Sygnały dwustanowe
Impulsy

CZUJNIK TEMPERATURY - zewn. sonda Pt1000

Zakres pomiarowy -200 do +600°C
Dokładność ±0.2°C (-200 do +100°C)
±0.2% odczytu w zakresie +100 do +600°C
Rozdzielczość 0.1°C

CZUJNIK TEMPERATURY i WILGOTNOŚCI - zewn. sonda DIGI

Zakres pomiarowy zależny od podłączonej sondy Digi/M
Dokładność zależna od podłączonej sondy Digi/M
Rozdzielczość 0.1°C

PUNKT ROSY

Zakres pomiarowy zależny od podłączonej sondy Digi/M
Dokładność zależna od podłączonej sondy Digi/M
Rozdzielczość 0.1°C

NAPIĘCIE DC

Zakres pomiarowy 0 do 10 V
Dokładność ±10 mV
Rozdzielczość lepsza niż 100 µV

PRĄD DC

Zakres pomiarowy 0 do 20 mA
Dokładność ±20 µA
Rozdzielczość lepsza niż 0.1 µA

WEJŚCIE BINARNE

Parametry wejścia napięciowego Poziom logiczny „L“: < 0,4 V
Poziom logiczny „H“: > 2 V
Napięcie minimalne: 0 V
Napięcie maksymalne: +30 V DC
Parametry wejścia bezpotencjałowego Rezystancja styków w stanie włączony:< 10k
Rezystancja styków w stanie wyłączony:> 300 k

WEJŚCIE LICZNIKOWE

Zakres zliczania 24 bity (16 777 215), dopuszczalne przepełnienie licznika
Max. częstotliwość wejściowa 200 Hz

PARAMETRY OGÓLNE

Temperatura pracy -10 do 60°C
Kanały 2 x zewnętrzna sonda temperatury lub temperatury i wilgotności
2 x sygnał napięciowy, prądowy, binarny lub impulsowy (licznik)
Całkowita pojemność pamięci 1 000 000 pomiarów w trybie niecyklicznym, 600 000 pomiarów w trybie cyklicznym
Interwał rejestracji Programowalny od 1s do 24h
Odświeżanie wskazań i alarmów 10s
Zegar czasu rzeczywistego Rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy
Tryb rejestracji Niecykliczny - rejestracja zatrzymuje się po zapełnieniu pamięci, cykliczny - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi
Interfesy komunikacyjne Ethernet, USB, RS232
Protokoły komunikacyjne ethernet HTTP, SNMPv1, XML, DATALINK
Powiadomienia alarmowe E-mail
Zasilanie Zasilacz sieciowy 230VAC/5VDC (niezbędny dla pracy interfejsu ethernet)
Czas pracy na akumulatorach 3-4 tygodnie
Stopień ochrony IP20
Wymiary 178 x 95 x 37 mm
Masa z akumulatorem ok. 380 g
Gwarancja 3 lata

Własności

Zastosowania:

Aplikacja - służba zdrowia i laboratoria

Służba zdrowia i laboratoria - monitoring miejsc przechowywania w temperaurach od -200°C.

Aplikace - Sklady

Przemysł spożywczy - monitoring krytycznych procesów zgodnie ze standardem HACCP z możliwością powiadamiania o nieprzewidzianych zdarzeniach mogących doprowadzić do degradacji towarów.

Aplikacja - Przemysł

Przemysł i produkcja - monitoring temperatury i wilgotności w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, lotniczym, itd.

Aplikacja - magazyny

Wydziały produkcyjne i magazyny - monitoring warunków przechowywania i procesów produkcyjnych w zakresie temperatury -200… +600°C. Przesyłanie danych do systemu COMET Database lub systemów SCADA firm trzecich.

Aplikacja - meteorologia

Meteorologia - czujniki COMET wraz z osłonami przeciwradiacyjnymi COMET są idealną podstawą stacji pogodowych do długotrwałych obserwacji pogody, klimatu i monitoringu powietrza.

Aplikacja - serwerownie i centra danych

Centra danych, serwerownie - monitoring temperatury i wilgotności, w centrach danych, szafach RACK, włączając zalanie, otwarcie/zaknięcie drzwi (okien), detekcję ruchu, dym. Monitornig SNMP, zdalne powiadamianie o alarmach przez -email i syslog.

Aplikacja - automatyzacja budynków oraz HVAC

Zarządzanie zużyciem energii w budynkach. Rejestracja temperatury, wilgotności, stężenia dwutlenku węgla (CO2), prędkości powietrza, itp.

Opis własności:

* własności mogą się różnić zależnie od typu urządzenia
● do 6 wejść sprzętowych do pomiaru i rejestracji, 16 kanałów wirtualnych dla temperatury, wilgotności, punktu rosy, ciśnienia atmosferycznego, prądu 0-20 mA i napięcia 0-10 V (-60 do 140 mV), zdarzeń dwustanowych, impulsów, stężenia CO2
● pamięć o pojemności 1 milion pomiarów
● sygnalizacja stanów alarmowych przez e-mail, SMS, wbudowany sygnalizator akustyczny, diody LED, wyjście dwustanowe sterujące innymi urządzeniami
● oprogramowanie analityczne do przetwarzania danych i konfiguracji - COMET Vision
● interfejsy komunikacyjne - USB, RS232, ethernet (SNMP, XML)

 

Warranty 3 years Traceable calibration certificate COMET Database Data report Datalogger Handheld device Temperature sensor 2 line LCD Internal memory Alarm
 
Battery powerRecheargeable batteryIP protection
 
 

4 wejścia fizyczne - 2 x MiniDin i 2 x bloki zacisków

Multilogger M1322 inputs
Wejścia pozwalają na podłączanie:
 • Sond temperatury Pt1000 z wbudowaną pamięcią konfiguracji (xxx/M)
 • Sond temperatury i wilgotności z wyjściami cyfrowymi - DigiS/M, DigiL/M, DigiH/M
Sondy są wymienne pomiędzy urządzeniami bez potrzeby kalibracji i niezależne od długosci kabla. Długość kabla może wynosić 1, 2, 5 , 10 lub 15m
 • Czujników z napięciowym sygnałem wyjściowym (zakres 0-10V, dokładność ±10mV)
 • Czujników z prądowym sygnałem wyjściowym (zakres 0/4-20mA, dokładność ±20µA)
 • Urządzeń z dwustanowymi sygnałami wyjściowymi (styki bezpotencjałowe, stany logiczne o poziomie 0-30V) - wejścia 3 i 4
 • Urządzeń z impulsowymi sygnałami wyjściowymi (styki bezpotencjałowe, stany logiczne o poziomie 0-30V) - wejście 4

Pomiar do 16 zmiennych

Multilogger - LCD detail
Do 16 sygnałów można utworzyć z czterech podłączonych sond / czujników. Jest to suma wartości mierzonychi wyliczanych. Wielkości wyliczane mogą być innymi formami wyrażania wilgotności – temperatura punktu rosy, wilgotność bezwzględna, wilgotność właściwa, skłąd mieszaniny, entalpia właściwa. Może to być wynik przeliczeń międzykanałowych np. różnica temperatury z dwóch podłączonych sond.

wartości mierzone są zapisywane w wewnętrznej pamieci nieulotnej. Pojemność pamięci wynosi do miliona pomiarów. Tryb rejestracji może być nieciągły, gdy rejestratr zatrzymuje rejestrację po zapełnieniu pamięci, lub ciągły, gdy poz zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi.

Mierzone wartości są wyświetlane na ekranie z podświetleniem i możłiwością zmiany rozmiaru wyświetlanych cyfr.

Zasilanie

Multilogger - Power Supply
Multilogger - Power Supply

Multilogger może być zasilany z zasilacza sieciowego albo akumulatorów z możliwością ładowania w przyrządzie. Akumulatory są zawsze dostarczane z przyrządem (można też zasilać przyrząd ze standardowych baterii alkalicznych AA). Akumulatory mogą zasilać przyrząd przez kilka miesięcy.

Podczas używania zasilacza, akumulatory stanowią zasilanie rezerwowe zapewniając nieprzerwaną rejestrację w czasie braku zasilania sieciowego. Dzięki interfejsowi ethernet urządzenia może poinformować o awarii zasilania przez e-mail.

Limity alarmowe i sygnalizacja alarmów

Multilogger - Alarm limits

Możliwe jest ustawienie dwóch niezależnych alarmów dla każdego kanału (tj. wielkości mierzonej lub wyliczanej).

Sygnalizacja alarmu może być akustyczna (wbudowany brzęczyk), optyczna, za pomocą powiadomienia e-mail lub wyjścia alarmowego. Wyjście alarmowe służy do podłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego lub optycznego.

Interfejsy komunikacyjne

Multilogger - M1200E

Multilogger jest zawsze wyposażony w złącze USB do komunikacji i odczytu danych, a także do ładowania akumulatorów.

Wyjście ALARM OUT

Multilogger - Alarm limits and alarm indication
 • Wyjście może być używane do sterowania innymi urządzeniami w razie wystąpienia alarmu, takimi jak zewnętrzna syrena, dialer telefoniczny, itp.
 • Typ wyjścia - tranzystor z otwartym kolektorem
 • Max. prąd obciążenia - 100 mA
 • Max. napięcie obciążenia - 24 V
 • Pomocniize napięcie na zacisku - +5 V (tylko przy obecności zasilania sieciowego)
 • Użytkownik może otrzymywać alarm gdy wartość wychodzi poza dopuszczlane limily. Alarmy są sygnalizowane za pomocą wewnętrznego brzęczyka, 3 diod LED lub powiadomień e-mail wysyłanych przez port Ethernet.

Akcesoria opcjonalne

Pt1000TG8/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Pt1000TG8/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN104M
Pt1000TG8/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG8/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN105M
Pt1000TG8/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG8/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN108M
Pt1000TG8/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG8/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -80 do 200°C
kod SN113M
Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN164M
Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN165M
Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN166M
Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG7/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN167M
2301-220/M - sonda ręczna z kablem 1 m

2301-220/M - sonda ręczna z kablem 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 220°C
kod SN168M
2021-150/M - sonda ręczna z kablem 1m

2021-150/M - sonda ręczna z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 150°C
kod SN169M
2034-220/M - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m

2034-220/M - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 150°C
kod SN175M
2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 1m

2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN178M
2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 2m

2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN179M
2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 5m

2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN180M
2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 10m

2061-200/M - ręczna sonda temperatury z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN181M
PTS350A-5/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m i złączem mini DIN

PTS350A-5/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m i złączem mini DIN

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN182M
PTS350A-10/0 - sonda temperatury z kablem 10m

PTS350A-10/0 - sonda temperatury z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 130°C
kod SN183M
Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m

Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN185M
Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN186M
Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN187M
Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TGL40/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN188M
Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m

Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN199M
Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m

Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN200M
Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m

Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN201M
Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m

Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN202M
Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m

Pt1000TR160/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN203M
2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 1m

2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 200°C
kod SN210M
2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 2m

2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN211M
2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 5m

2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN212M
2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 10m

2091-200/M - sonda do wbijania z kablem 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 250°C
kod SN213M
Pt1000TG68/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG68/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN232M
Pt1000TG68/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Pt1000TG68/E - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN233M
Pt1000TG68/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Pt1000TG68/M - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN234M
Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 1m

Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN239M
Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 2m

Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN240M
Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 5m

Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN241M
Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 10m

Pt1000TR125/M - sonda temperatury z kablem odługości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -190 do 150°C
kod SN242M
200-80/M - sonda temperatury powietrza

200-80/M - sonda temperatury powietrza

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 80°C
kod SN243M
Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Pt1000TG3/C - ultracienka sonda temperatury, złącze CINCH

Pt1000TG3/C - ultracienka sonda temperatury, złącze CINCH

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN252M
Pt1000TG3/M - ultracienka sonda temperatury, złącze MiniDin, kabel 2 metry

Pt1000TG3/M - ultracienka sonda temperatury, złącze MiniDin, kabel 2 metry

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN254M
Pt1000TG3/M - ultracienka sonda temperatury, złącze MiniDin, kabel 5 metrów

Pt1000TG3/M - ultracienka sonda temperatury, złącze MiniDin, kabel 5 metrów

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN255M
Pt1000TG3/M - ultracienka sonda temperatury, złącze MiniDin, kabel 10 metrów

Pt1000TG3/M - ultracienka sonda temperatury, złącze MiniDin, kabel 10 metrów

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 200°C
kod SN256M
Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Pt1000TR050S/M - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
Wycofany z produkcji
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN263M
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN264M
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN265M
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN266M
Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m

Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/M, złącze mini DIN, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 180°C
kod SN267M
Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 1m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN270M
Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 2m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN271M
Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 5m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN272M
Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Pt1000TR050M/M - sonda temperatury z kablem o długości 10m

Zakres pomiarowy temperatury: -50 do 400°C
kod SN273M

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIH/M-1
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 2 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIH/M-2
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIH/M-5
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności wtykana bezpośrednio

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności wtykana bezpośrednio

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIL/M
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 1 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 105°C
kod DIGIL/M-1
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 10 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 105°C
kod DIGIL/M-10
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 15 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 15 m

Zakres pomiarowy temperatury: -3 do 105°C
kod DIGIL/M-15
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 2 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 105°C
kod DIGIL/M-2
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -30 do 105°C
kod DIGIL/M-5
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności wtykana bezpośrednio

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności wtykana bezpośrednio

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIS/M
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 1 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 1 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIS/M-1
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 10 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 10 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIS/M-10
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 15 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 15 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIS/M-15
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 2 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 2 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIS/M-2
Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

Zakres pomiarowy temperatury: -10 do 60°C
kod DIGIS/M-5

Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, EU

Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, EU

kod A1825eu
Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, UK

Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, UK

kod A1825uk
Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, US

Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, US

kod A1825us

Accredited temperature calibration

Accredited temperature calibration

kod SLU001
Accredited temperature and relative humidity calibration

Accredited temperature and relative humidity calibration

kod SLU003

Nano router WiFi 300Mb/s

Nano router WiFi 300Mb/s

kod TL-WIFI

Uchwyt ścienny do Multiloggera, zamykany

Uchwyt ścienny do Multiloggera, zamykany

kod MLP002
Uchwyt do mocowania Multiloggera na powierzchni magnetycznej

Uchwyt do mocowania Multiloggera na powierzchni magnetycznej

kod MLP003
Uchwyt ścienny do sond zewnętrznych

Uchwyt ścienny do sond zewnętrznych

kod SP009

COMET Database

COMET Database

kod CDB
COMET Vision - Oprogramowanie analityczne do rejestratorów i multiloggerów

COMET Vision - Oprogramowanie analityczne do rejestratorów i multiloggerów

kod CV
Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database

kod DBV

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi SA-200-A

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi SA-200-A

kod SA200A
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 10m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 10m

kod SA200A-10
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 15m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 15m

kod SA200A-15
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 2m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 2m

kod SA200A-2
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 20m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 20m

kod SA200A-20
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 30m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 30m

kod SA200A-30
Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 5m

Magnetyczny czujnik otwarcia drzwi z kablem 5m

kod SA200A-5

Adapter do podłączania sygnałów U/I do Multiloggera

Adapter do podłączania sygnałów U/I do Multiloggera

kod MLP006
Zewnętrzny moduł audio do rejestratora MS5

Zewnętrzny moduł audio do rejestratora MS5

kod MP026

Software

download-icon Comet Vision Software (2.3.8935.24346 dbapi 21.1)
16.56 MB
download-icon Comet Database One Click Installer (21.1-V)
487.31 MB
download-icon Database Viewer 3.20.0.0 dbapi 21.1
24.33 MB
download-icon Conversions - application for recalculation of values
694.50 KB

Others

download-icon Terms and Conditions COMET System s.r.o.
133.12 KB

Manuals

download-icon Instruction Manual
2.24 MB
download-icon Instruction Manual - the connection of detectors to the Multilogger M13xx
428.37 KB
download-icon Quick Start Manual
1,009.40 KB
download-icon Declaration of Conformity
58.20 KB
download-icon MIB
577.77 KB

Catalogs

download-icon KATALOG - Multiloggery
2.67 MB
download-icon CATALOG - Multilogger
1.24 MB

Polecamy

Osłona meteorologiczna F8100

Osłona meteorologiczna F8100

Wycofany z produkcji
Multilogger M1140 - termohigrometr z 4 wejściami

Multilogger M1140 - termohigrometr z 4 wejściami

kod M1140
Multilogger M1200 - termometr z 4 wejściami do termopar

Multilogger M1200 - termometr z 4 wejściami do termopar

kod M1200
Multilogger M1220 - termohigrometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 wejściami do termopar

Multilogger M1220 - termohigrometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 wejściami do termopar

kod M1220
Multilogger M1321 - termohigrobarometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 analogowymi

Multilogger M1321 - termohigrobarometr z 2 wejściami MiniDIN i 2 analogowymi

kod M1321
Multilogger M1322 - termo-higrometr z czujnikiem CO2 i 2 wejściami do sond T+RH i 2 dla sygnałów analogowych

Multilogger M1322 - termo-higrometr z czujnikiem CO2 i 2 wejściami do sond T+RH i 2 dla sygnałów analogowych

kod M1322
Multilogger M1323 - termo-higro-barometr z czujnikiem CO2 i 2 wejściami do sond T+RH i 2 dla sygnałów analogowych

Multilogger M1323 - termo-higro-barometr z czujnikiem CO2 i 2 wejściami do sond T+RH i 2 dla sygnałów analogowych

kod M1323
Multilogger M1300 - uniwersalny rejestrator z 4 wejściami

Multilogger M1300 - uniwersalny rejestrator z 4 wejściami

kod M1300

Strona demonstracyjna Multiloggera