×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

Czterokanałowy rejestrator impulsów i zdarzeń binarnych

Rejestrator jest przeznaczony do rejestracji sygnałów z wejść impulsowych i binarnych.
Rejestracja jest dokonywana w nieulotnej pamięci elektronicznej. Dane można skopiować do komputera za pomocą złącza USB-C.

Wejścia rejestratora mogą być skonfigurowane jako cztery binarne albo dwa binarne i dwa licznikowe.

Urządzenie zawiera certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną z wzorcami w opraciu o wymagania normy EN ISO/IEC 17025.

W komplecie są dostarczane:

 • Rejestrator U7844
 • Instrukcja obsługi
 • Spójny certyfikat kalibracji
 • Możliwość skorzystania z pomocy technicznej na forum dyskusyjnym
 • Darmowe oprogramowanie COMET Vision

 • kod
  U7844
 • Gwarancja
  3 lata

Dane techniczne

Wielkość mierzona

Sygnały dwustanowe
Impulsy

WEJŚCIE BINARNE

Parametry wejścia napięciowego Poziom logiczny „L“: < 0,4 V(*)
Poziom logiczny „H“: > 2 V
Napięcie minimalne: 0 V
Napięcie maksymalne: +30 V DC
Parametry wejścia bezpotencjałowego Rezystancja styków w stanie "włączony":< 10kΩ
Rezystancja styków w stanie "wyłączony":> 2MΩ
Napięcie na stykach w stanie "wyłączony": ok. 3V
Minimalny czas trwania sygnału: 1s

WEJŚCIE LICZNIKOWE

Parametry licznika Zakres 24 bity (16 777 215), możliwość przepełnienia licznika.
Maksymalna częstotliwość zliczania Sygnał napięciowy - max. 5 kHz
sygnał bezpotencjałowy - max. 200 Hz

PARAMETRY OGÓLNE

Temperatura pracy -20…60°C
Kanały 4x wejście binarne albo 2x wejście binarne i 2x wejście licznikowe
Zegar czasu rzeczywistego Rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy
Interwał rejestracji Programowalny od 1s do 24h
Odświeżanie wskazań i alarmów Programowalne 1 s, 10s, 1min
Całkowita pojemność pamięci 500 000 pomiarów w trybie nieciągłym, 350 000 pomiarów w trybie ciągłym
Tryb rejestracji Nieciągły - rejestracja zatrzymuje się po zapełnieniu pamięci, ciągły - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi
Zasilanie Bateria litowa 3.6V, rozmiar AA
Stopień ochrony IP20
Wymiary 61x93x32
Masa z akumulatorem 120 g
Gwarancja 3 lata