rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Uniwersytet Masaryka w Brnie

11-01-2019

Pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia dla próbnika wysokiej objętości (dla konwersji do warunków odniesienia). Pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza dla konwersji na warunki odniesienia dla pomiaru przepływu w wysokoobjętościowym próbniku do pomiaru zanieczyszczenia powietrza.

Miejsce realizacji:

Brno

Zainstalowano przez:

BAGHIRRA s.r.o.
Vítkova 4
186 00 Praga 8
Czechy

web: www.baghirra.cz
e-mail: penkava@baghirra.cz

Country:

Czechy

Rok realizacji:

2012