rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Monitoring temperatury warstw konstrukcyjnych podłoża spągowego

11-01-2019

Katedra Konstrukcji Kolejowych Wydziału Inżynierii Cywilnej Politechniki Czeskiej w Pradze została zaangażowana od 2009 w długoterminowe badania wybranych odcinków testowych torów kolejowych pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Kolejowej (SŽDC). Monitoring temperatury warstw konstrukcyjnych podłoża spągowego. W szczególności są monitorowane warstwy z popiołów lotnych lub asfaltobetonu z duża ilością materiału pochodzącego z recyklingu.

Ddługoczasowa nienadzorowana rejestracja i przechowywania danych jest ważnym parametrem.

Pomiary są wykonywane i zapisywane z interwałem godzinnym. Rejestrator musi być obudowany ze względu na wandalizm, dlatego rejestratory są zakopane w ochronnych pojemnikach.

Odczyt danych jesy dokonywany ręcznie raz lub dwa razy w roku kalendarzowym. Do pomiarów Katedra Konstrukcji Kolejowych wykorzystuje rejestratory S0121 i S0111 wraz z sondami temperatury.

Miejsce realizacji:

Czechy

Zainstalowano przez:

Politechnika Czeska w Pradze

Country:

Czechy

Rok realizacji:

2018