rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Monitoring temperatury i wilgotności z wykorzystaniem sieci WiFi

11-01-2019

W 2011 firma HAKU spol. s.r.o. zrealizowała projekt monitoringu temperatury i wilgotności w regionalnym oddziale Archiwum Państwowego Zamrsk.
W tym projekcie wykorzystano technologię firmy COMET System s.r.o. Pomiary były dokonywane za pomocą przetworników ethernetowych COMET T3510 a dane przechowywane w bazie danych COMET Database. Do podłączenia przetworników wykorzystano sieć bezprzewodową WiFi 2.4GHz.

Regionalny oddział Archiwum Narodowego Zamrsk jest jednym z siedmiu głównych archiwów w Republice Czeskiej. Znajduje się w budynku zamkowym i przechowuje dużo cennych archiwaliów. Muszą być one przechowywane w wymaganych warunkach klimatycznych i monitoring środowiska odgrywa tutaj kluczową rolę. Depozytoria znajdują się wokół dziedzińca. Odległości między punktami pomiarowymi wynoszą do 200 metrów. W tej chwili jest monitorowanych 7 punktów.

Do transmisji danych wybrano zastosowanie sieci bezprzewdowej WiFi, ponieważ nie można było zrealizować sieci kablowej w budynku historycznym.
Zamek z archiwum jest rozlokowane w obszarze z tylko kilkoma budynkami. Z tego powodu wybrano pasmo radiowe 2.4GHz. Dla trudniejszych warunków można też zastosować pasmo 5GHz. Zaletą pasma 2.4GHz jest niższy koszt komponentów sieciowych. Zaleca się użycie sieci WiFi w budynkach historycznych gdzie nie ma zinstalowanych sieci kablowych.

System wykorzystujący beprzewodową transmisję danych przez WiFi jest dużo bardziej eleastyczny w porównaniu z systemem opartym o przetworniki zintegrowane bezpośrednio z modułem bezprzewodowym. Kolejne punkty pomiarowe można dodać przy minimalnych kosztach. Jeśli do systemu dodany zosytanie switch, mozna podłączyć inne urządzenia sieciowe (drukarka sieciowa, telefon VOIP, inny komputer podłącozny do sieci internet).

Pełny system był testowany szczegółowo podczas okresu próbnego. Wysoka niezawodność i funkcjonalność całego systemu została wykazana przez użytkownika końcowego. „Z wielu oferowanych systemów, ten zaprezentowany przez firmę HAKU okazał się jednym z najefektywniejszych. Poza tym system jest oparty na wypróbowanych przetwornikach firmy COMET, której przenośne urządzenia były stosowane w zamku Zamrsk dotąd.” powiedział zastępca dyrektora regionalnego oddziału Archiwum Narodowego mgr. Jiri Kuba.

Miejsce realizacji:

Archiwum Narodowe, Zamek Zamrsk

Zainstalowano przez:

HAKU spol. s.r.o
Prosetín 68
539 76 Prosetín 539 76
The Czech Republic

www.haku.cz e-mail: info@haku.cz

Country:

Czechy

Rok realizacji:

2011