rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

TSensor

Darmowy program konfiguracyjny do czujników COMET.

Oprogramowanie konfiguracyjne do przetworników temperatury, wilgotności, ciśnienia i CO2 z wyjściami analogowymi, szeregowymi lub ethernetowymi - z serii Pxxxx, Txxxx, Hxxxx.

  • kod
    TSensor

Własności

TSensor

Łatwy w obsłudze program do konfiguracji przetworników temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia CO2  z wyjściami analogowymi, cyfrowymi lub ethernetowymi z serii Pxxxx, Txxxx, Hxxxx.
Do przetworników z wyjściami analogowymi niezbędny jest kabel serwisowy SP-003 oraz sterownik USB do niego. Sterwonik jest instalowany automatycznie wraz z instalacją oprogramowania TSensor.
Przetworniki z interfejsem RS232 komunikują się z oprogramowaniam za pomocą dołączonego kabla ze złączem RS232.
Dla przetworników z interfejsem RS485 niezbędny jest konwerter RS485/232 – np. MP-006.
Przetworniki z interfejsem Ethernet jest skonfigurowany dla podłączania przetworników i komputera za pomocą sieci Ethernet albo poprzez wbudowany mini serwer www.

Sensor Reader

Darmowe oprogramowanie do wyświetlania i rejestracji danych z jednego przetwornika COMET. Oprogramowanie do przetworników z wyjściem szereogwym (RS232, RS485) lub ethernet do gromadzenia danych danych w pliku CSV. Zarejestrowane wartości można przetwarzać w arkuszach kalkulacyjnych np. MS Excel. Do odczytu wartości z urzadzeńjest używany protokół Modbus.

Oprogramowanie pozwala na akustyczną sygnalizację przekroczenia zadanych limitów lub awarii czujnika.

Do wyświetlania lub rejestracji wartości z kilku przetworników z interfejsem RS232/RS485 należy zakupić oprogramwoanie RS485/232 Utility oraz COMET Database.
Do wyświetlania lub rejestracji wartości z przetworników z interfejsem ethernet należy zakupić oprogramowanie COMET Database.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe do instalacji oprogramowania COMET

  • System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub nowszy; . NET Framework 4 lub 4.5, COMET Database 10.0 lub nowszy
  • Taktowanie procesora: 1.4GHz
  • Pamięć: 1GB RAM

Licencja nie jest przenośna i może być używana tylko na tym komputerze, na którym pierwotnie zainstalowano oprogramowanie.