rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Sieć Sigfox

Sieć Sigfox


Służy do transferu bardzo krótkich informacji z urządzeń Comet do chmury Comet. Sieć Sigfox działa z wykorzystaniem wolnego pasma radiowego, a dane nie mogą być wysyłane częściej niż z interwałem 10 min. Informacje są zwykle dostarczane w ciągu 1 sekundy po wysłaniu. Urządzenia Comet z transmisją danych w sieci Sigfox mogą być używane wszędzie w strefie RC1 bez dodatkowych opłat.

 

Dostępność sieci Sigfox dla urządzeń Comet

Jeśli nie masz pewności co do zasięgu, proszę sprawdzić przed zakupem urządzenia.

  • kod
    Sigfox