×
Did you know that Comet exists in a US version as well?
rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA

SG moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny stykowy, izolowany glwanicznie

Wejście binarne do styków bezpotencjałowych. Maksymalna rezystancja zwartych styków: 1000 ohm. Minimalny czas zwarcia styków: 200ms. Izolowany galwanicznie. Izolacja galwaniczna nie ma charakteru bezpieczeństwa.

  • kod
    M1043