rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

SG moduł wejściowy do rejestratora MS, binarny stykowy, izolowany glwanicznie

Wejście binarne do styków bezpotencjałowych. Maksymalna rezystancja zwartych styków: 1000 ohm. Minimalny czas zwarcia styków: 200ms. Izolowany galwanicznie. Izolacja galwaniczna nie ma charakteru bezpieczeństwa.

  • kod
    M1043