rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Dane techniczne

PRZETWARZANIE DANYCH

Odczytywanie danych z rejestratora Tak
Odczytywanie danych z pliku Tak
Wyświetlanie danych w formie tabeli Tak
Eksport danych do DBF Tak
Eksport danych do XLS Tak
Drukowanie danych w formie tabeli Tak
Statystyka Tak

FUNKCJE OGÓLNE

Rejestracja zdarzeń (podgląd zdarzeń) Tak
Wybór języka programu Tak

KOMPONENT GRAFICZNY

Wykres Nie
Tak - wersja płatna
Eksport wykresu do PDF Nie
Tak - wersja płatna
Drukowanie wykresu Nie
Tak - wersja płatna

USTAWIENIA PROGRAMU

Automatyczne pobieranie danych Nie
Tak - wersja płatna
Pobieranie danych z eksportem do DBF Nie
Tak - wersja płatna
Ustawianie folderów i plików Nie
Tak - wersja płatna
Bezpieczeństwo programu (użytkownicy i hasła) Nie
Tak - wersja płatna

MONITORING ON-LINE

Tryb wyświetlania Tak
Alarmy w trybie wyświetlania Tak
Wykresy w trybie wyświetlania Nie
Tak - wersja płatna
Tabele w trybie wyświetlania Nie
Tak - wersja płatna

OBSŁUGA REJESTRATORA

Konfiguracja rejestratora Tak
Kasowanie pamieci rejestratora Tak
Potwierdzanie sygnalizacji alarmu Tak
Odczyt konfiguracji z pliku Tak

COMET DATABASE

Eksport danych do bazy danych COMET Nie
Tak - wersja płatna
Pobieranie danych wraz z eksportem do bazy danych COMET Nie
Tak - wersja płatna
Automatyczne pobieranie danych wraz z eksportem do bazy danych COMET Nie
Tak - wersja płatna

Własności

Przyjazne oprogramowanie dla aktualnie produkowanych systemów monitoringu COMET MSxx. Pozwala na odczyt i przetwarzanie danych pomiarowych.

Oprogramowanie skąłda się z sekcji komunikacyjnej i analitycznej, która pozwala na pracę z tebelami i wykresami.

Intuicyjny i przejrzysty interfejs programu zapewnia łatwą pracę takze do nowicjuszy po raz pierwszy stykających się z rejestratorami COMET. Oprogramowanie jest w pełni zgodne z Windows.

Własności

  • przejrzysta prezentacja danych pomiarowych w formie tabel i wykresów
  • łatwy eksport do formatu MsExcel lub PDF
  • oprogramowanie pozwala na sterowanie wszystkimi funkcjami rejestratora MS, przeglądanie i drukowanie danych w postaci tabel lub wykresów
  • łatwa konfiguracja systemu MS, krok po kroku, przy pomocy intuicyjnego kreatora

Eksport

Łatwy eksport danych pomiarowych do plików XLS lub DBF. Eksport danych mozna w pełni zautomatyzować. oprogramowanie pozwala na komunikacjęz systemem monitoringu MS za pomocą interfejsów RS232, RS485, USB przez modem GSM lub Ethernet.

Statystyka

W trybie tabeli mogą być przejrzyście pokazane wartości maksymalne i minimalne, średnie, odchylenie standardowe dla przeglądanych wartości.

Po zakupie licencjonowanej wersji SWR003 klient otrzymuje kod licencyjny, który należy zarejestrować na stronie http://swregistration.cometsystem.cz, wraz z liczbą komputerów na które licencja zostałą zakupiona.

Automatyczne pobieranie danych

System monitoringu MS może automatycznie wysyłać dane do komputera. Dane sąwysyłane za pomocą interfejsów komunikacyjnych RS232, RS485, USB, Ethernet lub modemu GSM.

Częstotliowść wysyłania danych można ustawić. Ta funkcja jest dostępna nawet gdy poddpiętych jest razem więcej urządzeń MS.

Monitoring w czasie rzeczywistym

Systemy monitoringu MS pozwalają na monitoring w czasie rzeczywistym wszystkich miejsc pomiarowych. W trybie "wyświetlacza" można monitorować tabel, wykresy i alarmy. Widoczne jest też status wartości pomiarowej. Tryb ten można współdzielić na wielu komputerach.

Interfejs sieciowy

Bieżące dane mogą być wyświetlane w przeglądarce internetowej za pomocą stron HTML. Proces pomiaru moze być jednocześnie monitorowany przez wiele grup użytkowników (technicy, zarząd, itd). Urządzenie musi być podłączone do internetu/intranetu.

Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe dla instalcji programu

  • System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub nowszyr; . NET Framework 4 lub 4.5, COMET Database 10.0 lub nowszy
  • Taktowanie procesora: 1.4GHz
  • Pamięć: 1GB RAM

Licencja nie jest przenośna i może być używana tylko na tym komputerze, na którym został zainstalowany.

Rożnice między funkcjami programu