rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Dane techniczne

WŁASNOŚCI OGÓLNE

Pomoc techniczna Tak
Wybór języka Tak

USTAWIENIA PROGRAMU

Ustawienie komunikacji (ustawienia podstawowe) Tak
Prezentacja danych (ustawienia podstawowe) Tak
Ustawienie komunikacji (ustawienia rozszerzone) Tak
Prezentacja danych (extended settings) Tak
Przechowywanie danych (ustawienia folderów i plików) Tak
Ustawienie połączenia M2M Tak
Automatyczne pobieranie danych Tak

OBSŁUGA DANYCH

Pobieranie danych z rejestratora Tak
Otwarcie danych z pliku Tak
Prezenstacja danych w postaci tabeli Tak
Eksport danych do DBF (eksport podstawowy) Tak
Eksport danych do XLS (eksport podstawowy) Tak
Eksport danych do DBF (opcje rozszerzone) Tak
Eksport danych do XLS (opcje rozszerzone) Tak
Drukowanie danych w formie tabeli (wydruk podstawowy) Tak
Drukowanie danych w formie tabeli (opcje rozszerzone) Tak
Statystyka Tak

GRAFIKA

Prosty wykres Tak
Wykres Tak
Wydruk prostego wykresu Tak
Wydruk wykresu Tak
Eksport wykresu do PDF Tak

OBSŁUGA REJESTRATORÓW

Konfiguracja rejestratora Tak
Kasowanie pamięci rejestratora Tak
Wymiana baterii Tak
Zapisywanie konfiguracji do pliku Tak
Odczyt konfiguracji z pliku Tak

BAZA DANYCH COMET

Eksport danych do bazy danych COMET Tak
Pobieranie i eksport danych do bazy danych COMET Tak
Automatyczne pobieranie i eksport danych do bazy danych COMET Tak

Własności

Program jest przeznaczony do komunikacji z rejestratorami, odczytu konfiguracji urządzenia i ustawiania parametrów roboczych.
Służy także do odczytu danych z urządzenia w celu uzyskania wartości pomiarowych.
Dla urządzeńrejestrujących temperaturę i wilgotność możliwy jest wybór jednej wielkości wyliczanej (punkt rosy, wilgotność bezwzględna, wilgotność właściwa, skład mieszaniny, entalpia właściwa).

Dane mogą być przeglądane i drukowane w formie tabeli i wykresu. Możliwy jest też eksport danych do plików DBF lub TXT. Można sformatować oś i wybrać dowlny okres czasu dla wyświetlenia lub wydruku danych. Możliwe jest powiększanie wykresu, modyfikowanie grubości wykresu i jego kolor. Możłiwe jest też separowanie wielkości mierzonych od siebie i drukowanie lub podgląd części z nich lub każdej oddzielnie.

 • łatwa prezentacja danych w formie wykresów i tabel
 • prosty eksport danych do plików MS Excel i PDF
 • "przyjazny" interfejs programu
 • zgodność z MS Windows
 • inny silnik graficzny (powiększanie, wybór krzywych, modyfikacja osi)
 • wybór wartości z tabeli do wydruku
 • wizualizacja online aktualnych wartości
 • wartości statystyczne, obliczanie MKT (średnia temperatura kinetyczna)
 • komunikacja z wieloma adapterami LAN (wersja darmowa obsługuje tylko jeden)
 • komunikacja przez modem GSM (tryb CSD) lub GPRS (dane)
 • automatyczne pobieranie danych z większej liczby rejestratorów
 • automatyczny eksport do DBF lub TXT po pobraniu danych
 • wybór ścieżki do przechowywania danych (wersja darmowa zawsze zapisuje w folderze "Moje Dokumenty")

Obsługa komunikacji LAN/GSM/GPRS

Oprogramowanie obsługuje metody komunikacji ethernet, GSM, GPRS. Dotyczy dodatkowych akcesoriów COMET takich jak GPRS-KIT lub adapter LAN.

Minimalne wymagania sprzętowe i programowe do instalacji oprogramowania

 • System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub nowszy; . NET Framework 4 or 4.5, COMET Database 10.0 lub nowszy
 • Taktowanie procesora: 1.4GHz
 • Pamięć: 1GB RAM

Licencja nie jest przenośna i moze być używana tylko na tym komputerze, na którym został zainstalowany program.