rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

F moduł wejściowy do rejestratora MS - rezystancja

Dokładność ±0.1% zakresu. Bez izolacji galwanicznej.

Zakres należy określić przy zamawianiu: 0…dowolna wartość z przedziału 100Ω do 1MΩ. Podłączenie dwuprzewodowe.

  • kod
    M1017