rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

A0 moduł wejściowy do rejestratora MS - prąd DC 4-20mA

Dokładność ±0.1% FS. Bez izolacji galwanicznej.

Ze źrodłem zasilania ok. 21V dla przetworników dwuprzewodowych (np. przetworników temperatury i wilgotności COMET). Wyłącznie bez izolacji galwanicznej.

  • kod
    M1001