rejestratory, termometry, higrometry.
English Česky Africa China Español Français Magyar Polski Sweden USA UAE

Podłączyliśmy przetworniki ethernetowe do chmury Comet

Dzięki ostatniej aktualizacji oprogramowania chmurowego, obecnie przetworniki z przewodowym interfejsem ethernet mogą przesyłać dane do chmury COMET.

08-04-2021

Podłączyliśmy przetworniki ethernetowe do chmury COMET

Chmura COMET jest unikalną platformą, która pozwala na gromadzenie danych z różnych przyrządów pomiarowych COMET, ich przechowywanie i analizę.
Przechowywane dane mogą być przetwarzane i drukowane. Można tworzyć tabele, wykresy i raporty.
Chmura COMET obsługuje także wysyłanie powiadomień e-mail, gdy wartość mierzona przed urządzenie wykroczy poza zaprogramowane progi alarmowe.
Chmura COMET wersja 2.1 obsługuje następujące rodziny urządzeń.
Chmura COMET od teraz obsługuje przetworniki ethernetowe z serii t-line, p-line i h-line. Chmura COMET jest dostępna nie tylko dla nowo zakupionych urządzeń, ale także dla starszych.
 
W cenie urządzenia zawarto darmowy trzymiesięczny talon na dostęp do chmury COMET. Można także zażądać talonu dla uprzednio zakupionych urządzeń.
Pozwala to na przetestownie funkcjonalności Chmury COMET bez dodatkowych kosztów. Po wygaśnięciu okresu próbnego można przedłużyć okres subskrypcji za pomocą talonu doładowania.
 
 

Przetworniki ethernetowe

Monitoring online aktualnie mierzonych wartości za pomocą przetworników z interfejsem ethernetowym.
Ciągły monitoring krytycznych parametrów takich jak temperatura i wilgotność może być bardzo łatwo zrealizowany za pomocą przetworników ethernetowych, które mogą mierzyć także stężenie CO2, ciśnienie atmosferyczne, zdarzenia binarne i sygnały analogowe 4-20mA.

Rejestratory bezprzewodowe IoT z wbudowanym modemem GSM

Wbudowany modem zasilany akumulatorowo, pozwala na wysyłanie powiadomień alarmowych i transmisję danych.
Dane mogą być wysłane do bazy danych COMET lub chmury COMET.
Dla oszczędności akumulatora istnieje funkcja buforowania danych, pozwalająca na utrzymanie modemu GSM w trybie uśpienia przez dłuższy czas.

 W7710  

Przetworniki WiFi

Momitoring online mierzonych wielkości. Łatwa instalacja, rejestracja w pamięci wewnętrznej oraz wysyłanie danych do bazy danych COMET lub chmury COMET. Alarm optyczny LED, LCD oraz akustyczny w razie przekroczenia ustawionych limitów.

W7810

Przetworniki bezprzewowodowe IoT Sigfox

Urządzenia odznaczają się bardzo prostą, zwartą budową z wysokim stopniem ochrony i możliwością instalacji  bezpośrednio w miejscu pomiaru. Zasilanie bateryjne z długim czasem pracy ma również znaczenie.
Wartości mierzone są wysyłane do chmury COMET z interwałem z zakresu od 10 minut do 24 godzin.