Systemy
monitoringu
Multiloggery Przetworniki
i regulatory
Rejestratory Rejestrator
temperatury z drukarką
Przyrządy
przenośne
Sondy
temperatury

Oporogramowanie Sensor RS485/232 utility

code: RSU

Oprogramowanie Sensor RS485/232 pozwala na komunikację z przetwornikami wyposażonymi w interfejs RS485/RS232 i wysyłanie danych do programu Comet Database.

Oprogramowanie Sensor RS485/232 utility oferuje nielimitowaną zdolność do podłączania dowolnej liczby przetworników do systemu Comet Database oraz wysyłania powiadomień SMS i e-mail.

Licencja nie jest przenośna i może być wykorzytywana tylko na tym komputerze, na którym po raz pierwszy została użyta.


   

Popis

Sensor RS485/232 - schéma CDB

Oprogramowanie Sensor RS485/232

Oprogramowanie do komunikacji z przetwornikami COMET oraz innych producentów, posiadającymi interfejs RS485/RS232. Oprogrtamowanie odczytuje wartości z urządzeń, przetwarza alarmy i wysyła dane do programu Comet Database, który może być zainstalowany gdziekolwiek w sieci lokalnej lub internecie (nie musi być instalowany na tym samym koputerze co Sensor RS485/232).

Oprogramowanie składa się z dwóch części:

Usług
Usługi pracują w tle systemu operacyjnego. Zagodnie z ich konfiguracją odczytują wartości z urządzeń, przetwarzają alarmy i wysyłają dane do progamu Comet Database. Usługi nie posiadają interakcji z uzytkownikiem (interfejsu użytkownika), rejestrują swój stan i wszelkie błedu w dzinniku zdarzeń (Event Viewer).

Program
Program jest uzywany do konfiguracji i sterowania usługami (start/stop). Posiada interfejs użytkownika.
Program skłąda się z pięciu podstawowych okien i krótkiego kreatora, który uruchamia się automatycznie w razie nieprawidlowej konfiguracji.

Okno początkowe - zawiera podstawowe informacje oraz nawigację do 4 pozostałych okien.

Sensor RS485/232 - Home


Okno zarządzania usługami - włączanie/wyłączanie usług oraz wyświetlanie dziennika zdarzeń (informacji o stanie działających usług)

Sensor RS485/232 - Service Control


Okno konfiguracji - konfigurowanie usług:
- Adres i port komputera na którym pracuje baza danych z serwerem SOAP.
- Numer portu szeregowego do którego jest podłączone urządzenie.
- Adres i typ urządzenia oraz ustawienia limitów alarmowych.

Sensor RS485/232 - configuration

Okno diagnostyczne - pomaga w identyfikacji wszelkich błędów.

Sensor RS485/232 - Diagnostic


Okno opcji - wybór języka i licencji.

Sensor RS485/232 - Options

Własności:

  • obsługa przetworników COMET z interfejsem RS485/RS232 (z możliwością ustawienia alarmów)
  • obsługa przetworniki innych producentów obsługujących protokół Modbus RTU
  • obsługa wielu sieci (wiele portów szeregowych)
  • wysyłanie danych do zdalnego serwera (Comet Database nie musi być zainstalowany na tym samym komputerze)


Wymagania systemowe:

  • . NET Framework 4 lub 4.5
  • Windows XP (SP3), Windows Vista (SP1), Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2
  • Comet Database 10.0 lub nowszy

 

 

Technické Data